Ukonstytuowała się Rada Muzeum przy Muzeum Pamięci Sybiru - Muzeum Pamięci Sybiru

21 czerwca 2022

Ukonstytuowała się Rada Muzeum przy Muzeum Pamięci Sybiru

Muzeum to placówka, która już zdołała zdobyć sobie walor ogólnopolski, a nawet międzynarodowy – uważa prof. Albin Głowacki, nowo wybrany przewodniczący Rady Muzeum Pamięci Sybiru. – To przede wszystkim zasługa umiejętnie nawiązywanych kontaktów zagranicznych: z Kazachstanem, państwami bałtyckimi czy ośrodkami takimi, jak włoskie Muzeum Pamięci Monte Cassino.

Przejdź do treści

We wtorek 21 czerwca po raz pierwszy zebrała się Rada Muzeum przy Muzeum Pamięci Sybiru. Przewodniczącym został prof. Albin Głowacki, znakomity historyk, specjalizujący się w badaniach losów Polaków na ziemiach wschodnich II RP pod okupacją sowiecką i deportowanych w głąb ZSRS. Wiceprzewodniczącym wybrano Przemysława Tuchlińskiego, zastępcę Prezydenta Miasta Białegostoku.

Zdaniem prof. Głowackiego, Muzeum musi być czołową placówką naukową i wystawienniczą, realizującą postawione sobie zadania – badanie i popularyzację wiedzy o represjach sowieckich wobec obywateli Rzeczypospolitej oraz o polskiej obecności na Sybirze. Jak zwraca uwagę przewodniczący, dotychczasowa działalność placówki, rozpoczęta jeszcze na etapie formowania Muzeum, daje gwarancję realizacji tych celów.

W opinii badacza podstawową trudność stanowić będzie dostęp do materiałów archiwalnych. W najbliższej perspektywie nie może być mowy o badaniach w archiwach rosyjskich czy białoruskich. Wojna uniemożliwia też współpracę z ośrodkami ukraińskimi. Tymczasem kontynuacji domagają się prace pozwalające choćby na ustalenie pełnej listy osób deportowanych w czasach stalinowskich. 

– Uważam, że wielkim przełomem z perspektywy historyków będzie utworzona niedawno Polsko-Kazachstańska Komisja Historyczna. Dostęp do archiwów kazachskich pozwoli nam uzyskać wiedzę bezcenną. Wierzę, że pojawia się szansa na uzyskanie nie tylko informacji dotyczących osób deportowanych do Kazachstanu, ale także dokumentów centralnych, dotyczących deportacji sowieckich.

Skład Rady Muzeum przy Muzeum Pamięci Sybiru:

Kordian Borejko 

Dr Arunas Bubnys

Prof. dr hab. Albin Głowacki – przewodniczący

Wasyl Haniewicz

Prof. dr hab. Nikołaj Iwanow

Pietro Rogacień

Dr hab. Jan Snopko, prof. UwB

Przemysław Tuchliński – wiceprzewodniczący

Dr Waldemar Franciszek Wilczewski

Sklep Odwiedź nasz sklep i sprawdź najnowsze publikacje Muzeum Pamięci Sybiru Odwiedź sklep