To już drugie spotkanie Polsko-Kazachstańskiej Komisji Historycznej! - Muzeum Pamięci Sybiru

26 października 2022

To już drugie spotkanie Polsko-Kazachstańskiej Komisji Historycznej!

Historycy wchodzący w skład tego szacownego gremium obradowali tym razem w największym mieście Kazachstanu – w Ałmatach, 17-18 października 2022 r.

Przejdź do treści

Przypominamy, że inauguracyjne spotkanie odbyło się 6 czerwca tego roku w Muzeum Pamięci Sybiru. W ciągu zaledwie kilku miesięcy, zarówno strona polska, pracująca pod kierownictwem prof. Wojciecha Śleszyńskiego, dyrektora Muzeum Pamięci Sybiru, jak i kazachstańska, której prace koordynuje prof. Ziyabek Kabuldinov, dyrektor Instytutu Historii i Etnologii przy Komitecie Nauki Ministerstwa Edukacji i Nauki Republiki Kazachstanu w Ałmatach, przeprowadziły intensywne działania. Prezentacja ich wyników stanowiła ważną część spotkania, jednak jeszcze istotniejsze było omówienie planów na przyszłość.

Obrady miały miejsce w monumentalnym gmachu Instytutu Historii i Etnologii. Polska delegacja, w skład której wchodzili pracownicy Muzeum Pamięci Sybiru, Muzeum II Wojny Światowej, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytutu Pileckiego, zapoznali się z historią tego budynku, który jak niemal wszystko w Kazachstanie, jest związany z okresem sowieckich represji – zbudowali go bowiem jeńcy japońscy przetrzymywali w miejscowym łagrze.

W czasie obrad zaprezentowano przygotowany do druku trzyjęzyczny (polsko-kazachsko-rosyjski) numer specjalny „Biuletynu Historii Pogranicza”, w którym znalazły się referaty wygłoszone podczas pierwszego spotkania Komisji. Historycy i archiwiści z Kazachstanu omówili stan prac nad wyborem i opracowaniem zbioru dokumentów obrazujących los Polaków, których carskie i sowieckie represje rzuciły w różne regiony tego kraju. Zaplanowano przygotowanie pięciu tomów tych dokumentów, podzielonych geograficznie – każdy tom będzie poświęcony innemu regionowi. Analiza archiwaliów, które mają wejść to zbioru, wpłynie na znaczne poszerzenie stanu wiedzy na temat polskich rodzin, które trafiły do Kazachstanu wskutek sowieckich i carskich represji. Omówiono też plany wydania polskiej wersji krótkiej historii Kazachstanu.

Głębokie uznanie dla dotychczasowych efektów prac Komisji wyrazili goście specjalni: prof. Józef Tymanowski, Konsul Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Ałmatach, a także Tomasz Kollat, zastępca Ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Nur-Sułtanie.

Następne spotkanie Komisji zaplanowano na wiosnę w Gdańsku.

Sklep Odwiedź nasz sklep i sprawdź najnowsze publikacje Muzeum Pamięci Sybiru Odwiedź sklep