Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej "Syberia i Polska – miejsca wspólne..." - Muzeum Pamięci Sybiru

9 stycznia 2023

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej „Syberia i Polska – miejsca wspólne…”

Muzeum Pamięci Sybiru wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Dialogu i Współpracy w Katedrze Rusycystyki UW oraz Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego zapraszają do udziału w konferencji naukowej.

Przejdź do treści

Konferencja pod tytułem „Syberia i Polska – miejsca wspólne w literaturze i historii” odbędzie się w Białymstoku, w siedzibie Muzeum Pamięci Sybiru przy ul. Węglowej 1, w dniach 20-21 kwietnia 2023 r.

Wydarzenie zostało objęte patronatem naukowym Interdyscyplinarnej Komisji Badań nad Historią Syberii PAN oraz medialnym patronatem portalu Świat Sybiru (www.swiatsybiru.pl).

Organizatorzy konferencji stawiają sobie za cel analizę najistotniejszych zagadnień dotyczących wielowiekowych stosunków polsko-syberyjskich. Będą to m.in. paralele literackie, związki Polski i Syberii w malarstwie i muzyce, obraz Syberii w egodokumentach, mit Sybiru i zesłańca czy wreszcie kultura i społeczeństwo polskie na Syberii – czasopiśmiennictwo, działania polskich badaczy, problemy adaptacji i identyfikacji syberyjskich Polaków.

W konferencji wezmą udział członkowie tzw. Komisji Syberyjskiej z prof. Zbigniewem Wójcikiem na czele. Organizatorzy szczególnie liczą na zgłoszenia młodych naukowców, chcąc właśnie tę grupę badaczy zainteresować tematyką oraz skłonić do kontynuacji studiów nad problematyką polsko-syberyjską.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji są proszone przesłanie do 20 lutego 2023 r. na adres: syberiauw@gmail.com wypełnionego formularza zgłoszeniowego:

Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo wyboru referatów.

Planowane jest wydanie recenzowanego tomu monograficznego, przygotowanego zgodnie z obowiązującymi wymogami publikacyjnymi. Teksty artykułów należy przygotować do 30 czerwca 2023 r. zgodnie z zasadami polskiej normy bibliograficznej. Z zasadami edytorskimi można zapoznać się na stronie https://rusycystyka.uw.edu.pl/

Redakcja portalu Świat Sybiru zastrzega sobie możliwość opublikowania skróconych i zredagowanych, w porozumieniu z autorami, wersji wygłoszonych referatów.

Koszt dojazdu i noclegu pokrywają uczestnicy. Organizatorzy nie pobierają opłaty konferencyjnej.

Serdecznie zapraszamy!

Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać u organizatorów: 

dr. hab. Magdalena Dąbrowska – m.dabrowska@uw.edu.pl

dr Piotr Głuszkowski – p.gluszkowski@uw.edu.pl

dr Maciej Wyrwa – wyrwa@mieroszewski.pl

dr Marcin Zwolski – m.zwolski@sybir.bialystok.pl

Sklep Odwiedź nasz sklep i sprawdź najnowsze publikacje Muzeum Pamięci Sybiru Odwiedź sklep