Rada Muzeum zatwierdziła sprawozdanie merytoryczne za 2023 r. - Muzeum Pamięci Sybiru

9 lutego 2024

Rada Muzeum zatwierdziła sprawozdanie merytoryczne za 2023 r.

W piątek 9 lutego 2024 r. w Muzeum Pamięci Sybiru zebrała się Rada Muzeum. Część jej członków wzięła udział w posiedzeniu za pomocą łączy internetowych.

Przejdź do treści

Skład Rady Muzeum Pamięci Sybiru ma charakter międzynarodowy. Jej członkowie to m.in. znakomici naukowcy:

• prof. dr hab. Albin Głowacki – przewodniczący
• Przemysław Tuchliński – wiceprzewodniczący
• Kordian Borejko
• dr Arunas Bubnys
• prof. dr hab. Nikołaj Iwanow
• Pietro Rogacień
• dr hab. Jan Snopko, prof. UwB
• dr Waldemar Franciszek Wilczewski

Podczas spotkania zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne Muzeum za 2023 r. oraz omówiono intensywną pracę Działu Naukowego – Instytutu Badawczego im. Prezydenta Seweryna Nowakowskiego.

Podstawowym celem działu jest prowadzenie badań naukowych, upowszechnianie wiedzy związanej z tematyką zesłań, deportacji i losów obywateli na Sybirze oraz dawnych ziemiach wschodniej Rzeczypospolitej. Obecnie Dział Naukowy ściśle współpracuje z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w Muzeum w zakresie wsparcia merytorycznego podejmowanych działań. Jak zaznaczył kierownik dr Marcin Zwolski, dział prowadzi liczne kwerendy archiwalne, biblioteczne i internetowe w instytucjach krajowych oraz zagranicznych. Dzięki projektowi zbierania świadectw pisanych i mówionych, udało się zgromadzić 350 relacji audio i video oraz ponad 170 wspomnień z kraju i ze świata. Dział Naukowy zajmuje się również organizacją konferencji naukowych, jego pracownicy są aktywnymi uczestnikami konferencji krajowych i zagranicznych. Do zadań działu należy także działalność wydawnicza. W ciągu sześciu lat wydano aż 45 publikacji. Od 2022 r. prężnie rozwija się portal swiatsybiru.pl. Można na nim znaleźć liczne teksty popularnonaukowe i publicystyczne, zdjęcia, a także fotoreportaże, filmy dokumentalne, relacje świadków oraz podcasty.

Rada Muzeum działa przy każdym muzeum państwowym i samorządowym. Jej zadaniem jest nadzór nad realizacją określonych ustawowo celów działania muzeum. Rada ocenia także i opiniuje przedstawiane przez dyrektora sprawozdanie roczne oraz roczny plan działalności. Kadencja Rady trwa cztery lata. 

Sklep Odwiedź nasz sklep i sprawdź najnowsze publikacje Muzeum Pamięci Sybiru Odwiedź sklep