Biuletyn Historii Pogranicza ma już 40 punktów MEiN - Muzeum Pamięci Sybiru

13 grudnia 2021

Biuletyn Historii Pogranicza ma już 40 punktów MEiN

Wydawany przez Muzeum Pamięci Sybiru i Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Białymstoku „Biuletyn Historii Pogranicza” zdobył dodatkowe punkty na ministerialnej liście czasopism naukowych. Łącznie ma ich 40.

Przejdź do treści

„Biuletyn Historii Pogranicza” skutecznie pełni wyznaczoną mu funkcję będąc miejscem polskiej, litewskiej, białoruskiej i rosyjskiej dyskusji. Pismo redagowane jest przez międzynarodowy zespół. Redaktorem naczelnym jest prof. Wojciech Śleszyński z Białegostoku, a jego zastępcami  są prof. Aliaksandr Krautsevich (Grodno) i prof. Rimantas Miknys (Wilno).

Najnowszy komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ukazał się 1 grudnia 2021 r. Możemy znaleźć w nim informację o tym, że BHP uzyskało dodatkowe punkty – łącznie ma ich aż 40!

Muzeum Pamięci Sybiru to miejsce, w którym jednym z priorytetowych zadań jest prowadzenie działalności naukowo-badawczej. Otrzymana przez „Biuletyn Historii Pogranicza” punktacja jest docenieniem naukowej wartości czasopisma.

To dopiero początek, w przyszłości będziemy się starać o podwyższenie punktacji – powiedział prof. Wojciech Śleszyński, dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru i redaktor naczelny „Biuletynu Historii Pogranicza”.

W ostatnim, 21. numerze „Biuletynu Historii Pogranicza”, znalazły się studia dotyczące procesów zachodzących na Białorusi w ostatnich trzydziestu latach. Był to numer specjalny, przygotowany w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej, z nadzieją na dotarcie nie tylko do odbiorcy polskiego, ale także do czytelnika zagranicznego.

 – Potężna fala buntu społecznego, który wybuchł na Białorusi po wyborach prezydenckich z 2020 r. zaskoczyła obserwatorów polityki wschodniej. Ujawniła nie tylko determinację społeczeństwa, uważanego dotąd za bierne, ale i niespodziewaną brutalność władz. Nie mogliśmy pozostawić tych zjawisk bez komentarza i próby wyjaśnienia – podkreśla prof. Wojciech Śleszyński.

Muzeum Pamięci Sybiru jest jednostką naukowo-popularyzatorską specjalizującą się w prowadzeniu badań nad historią zesłań i deportacji obywateli polskich w głąb Rosji i Związku Sowieckiego, a także innych represji stosowanych przez władze carskie i sowieckie. Drugim kierunkiem badawczym jest historia obszarów wschodnich II Rzeczpospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem historii społecznej – to temu wątkowi poświęcony jest „Biuletyn Historii Pogranicza”.

Satysfakcję z otrzymanych punktów wyraził również prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Białymstoku – dr Wojciech Walczak, który podkreślił, iż otrzymane punkty są najlepszym potwierdzeniem najwyższego poziomu naukowego reprezentowanego przez „Biuletyn Historii Pogranicza”.

Biuletyn Historii Pogranicza do kupienia na www.sklep-sybir.pl.

Sklep Odwiedź nasz sklep i sprawdź najnowsze publikacje Muzeum Pamięci Sybiru Odwiedź sklep