Kazachskie archiwa – kopalnia informacji o deportowanych Polakach - Muzeum Pamięci Sybiru

8 czerwca 2022

Kazachskie archiwa – kopalnia informacji o deportowanych Polakach

Cenne dokumenty z archiwum w Pawłodarze i innych kazachskich archiwów trafią do historyków z Muzeum Pamięci Sybiru dzięki listom intencyjnym o współpracy, podpisanym dziś w MPS

Przejdź do treści

Archiwalne zestawienia związane z losami polskich rodzin deportowanych do Kazachstanu, sowieckie paszporty wydawane Polakom, dokumenty miejscowego Związku Patriotów Polskich – to tylko część zasobu Państwowego Archiwum Obwodu Pawłodarskiego, związana z naszymi rodakami, którzy trafili na Wschód. W kazachskiej instytucji znaleźć można również ślady pobytu Polaków z czasów przed wielkimi deportacjami sowieckimi – między innymi żołnierzy armii austro-węgierskiej z I wojny światowej, którzy do Kazachstanu trafili jako jeńcy.

Podpisane w środę porozumienia to owoc utworzonej właśnie Polsko-Kazachstańskiej Komisji Historycznej. List intencyjny podpisany przez MPS z Państwowym Archiwum Obwodu Pawłodarskiego, sygnowała Nadieżda Kubik, zastępca dyrektora placówki. Efektem umowy Muzeum z Instytutem Historii i Etnologii przy Komitecie Nauki Ministerstwa Edukacji i Nauki Republiki Kazachstanu w Ałmaty będzie współpraca z archiwami w Ałmaty i innych kazachskich miastach. Umowę podpisał prof. Ziyabek Kabuldinov, dyrektor Instytutu, a jednocześnie – obok prof. Wojciecha Śleszyńskiego, dyrektora MPS – przewodniczący Komisji.

– Dzięki archiwom Kazachstanu naszych historyków czeka wiele owocnej pracy, która pozwoli nam zrekonstruować losy polskich ofiar wielkich deportacji – mówi prof. Śleszyński. – Co istotne, mimo sytuacji za naszą wschodnią granicą, która skutkuje zamknięciem przed nami archiwów rosyjskich, nasza wiedza o Polakach na Wschodzie będzie się stale powiększać.

Kopie wybranych dokumentów, zarówno z Pawłodaru, jak i innych miejscowości, zostały już przekazane MPS, wraz z kompletnym przewodnikiem, dotyczącym zawartości kazachskich archiwów. 

Sklep Odwiedź nasz sklep i sprawdź najnowsze publikacje Muzeum Pamięci Sybiru Odwiedź sklep