Rada Muzeum zatwierdziła plany na 2024 rok - Muzeum Pamięci Sybiru

21 grudnia 2023

Rada Muzeum zatwierdziła plany na 2024 rok

W czwartek 21 grudnia 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Muzeum Pamięci Sybiru. Rada przyjęła sprawozdanie merytoryczne z działalności naszego muzeum w kończącym się 2023 roku oraz zatwierdziła plany i budżet na kolejny rok.

Przejdź do treści

Rada Muzeum działa przy każdym muzeum państwowym i samorządowym. Jej zadaniem jest nadzór nad realizacją określonych ustawowo celów działania muzeum. Rada ocenia także i opiniuje przedstawiane przez dyrektora sprawozdanie roczne oraz roczny plan działalności.

Kadencja Rady Muzeum trwa cztery lata. Skład Rady Muzeum Pamięci Sybiru ma charakter międzynarodowy. Jej członkowie to m.in. znakomici naukowcy: prof. dr hab. Albin Głowacki – przewodniczący, Przemysław Tuchliński – wiceprzewodniczący, Kordian Borejko, dr Arunas Bubnys, Wasyl Haniewicz, prof. dr hab. Nikołaj Iwanow, Pietro Rogacień, dr hab. Jan Snopko, prof. UwB oraz dr Waldemar Franciszek Wilczewski.

W dzisiejszym posiedzeniu część członków Rady Muzeum wzięła udział zdalnie.

Sklep Odwiedź nasz sklep i sprawdź najnowsze publikacje Muzeum Pamięci Sybiru Odwiedź sklep