Odszedł Tadeusz Chwiedź - Muzeum Pamięci Sybiru

8 lutego 2023

Odszedł Tadeusz Chwiedź

Z wielkim żalem przyjęliśmy informację o odejściu wielkiego przyjaciela naszego muzeum, Tadeusza Chwiedzia, Sybiraka, wieloletniego Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków.

Przejdź do treści

Tadeusz Chwiedź urodził się 18 lutego 1935 roku w Białymstoku.

W 1940 roku został deportowany do Kazachstanu z mamą i siostrą. „Mama przewidywała, bo pierwsza deportacja już miała miejsce. Otworzyła drzwi. Przy każdym oknie stał bojec z bagnetem na karabinie, jak do przestępców, morderców. Mama, zdenerwowana, nie wiedziała, co robić. My, przestraszeni, tuliliśmy się do mamy” – tak wspominał noc 13 kwietnia 1940 roku.

W sowchozie na kazachskim stepie przebywał do kwietnia 1946 roku.

Po powrocie do kraju podjął naukę. W 1953 r. ukończył Technikum Mechaniczne, następnie studia techniczne w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Białymstoku. Na podstawie nakazu pracy podjął zatrudnienie w przemyśle terenowym i gospodarce komunalnej.

Tadeusz Chwiedź poświęcił się działalności na rzecz środowiska sybirackiego, przez kilkadziesiąt lat aktywnie pracował w Związku Sybiraków. W latach 2002-2006 pełnił funkcję I Zastępcy Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków, w latach 2006-2015 był Prezesem Zarządu Głównego Związku Sybiraków. Od 30 maja 1998 r. do chwili śmierci piastował stanowisko Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Sybiraków w Białymstoku. Od 2002 r. pełnił także funkcję Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych w Białymstoku.

Działał na rzecz popularyzacji wiedzy o Sybirze i Sybirakach, także jako autor książek. Opublikował dwa tomy opracowań historycznych z perspektywy zesłańca: „Pamięć i pojednanie” oraz „Sybir. Ziemia cierpień”.

Jego wielkim dziełem był Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku, którego był pomysłodawcą i wieloletnim organizatorem. Inicjatywa ta przez blisko dwie dekady gromadziła co roku przedstawicieli środowisk sybirackich i kombatantów z całego świata.

Za swoją działalność społeczną w 2002 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2021 r. otrzymał medal Pro Bono Poloniae przyznawany przez Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Uhonorowany wieloma odznaczeniami, w tym medalami i odznakami kombatanckimi, w 2010 r. wyróżniony został Nagrodą Honorową „Świadek Historii”.

Tadeusz Chwiedź był wielkim orędownikiem powstania Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Wspierał naszą instytucję od jej zarania. Zawsze mogliśmy liczyć na jego życzliwość, radę i pomoc. W 2019 roku mieliśmy zaszczyt uhonorować Go statuetką i tytułem Przyjaciela Muzeum Pamięci Sybiru.

Ze smutkiem myślimy o tak ważnych dla nas spotkaniach z Sybiraczkami i Sybirakami, na których będzie odtąd brakowało Jego postaci i zawsze silnego głosu strażnika pamięci o ofiarach „nieludzkiej ziemi”.

Sklep Odwiedź nasz sklep i sprawdź najnowsze publikacje Muzeum Pamięci Sybiru Odwiedź sklep