Muzeum Pamięci Sybiru zaprasza na transmisję spotkania pt. „Dusza Sybiru” - Muzeum Pamięci Sybiru

7 lutego 2022

Muzeum Pamięci Sybiru zaprasza na transmisję spotkania pt. „Dusza Sybiru”

9 lutego o godzinie 17.00 zapraszamy do oglądania transmisji spotkania inaugurującego Muzealną Pracownię Doświadczeń Granicznych „Dusza Sybiru”. Tworzą ją Muzeum Pamięci Sybiru we współpracy z prof. Krzysztofem Czyżewskim, założycielem Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”.

Przejdź do treści

9 lutego 2022 r. o godzinie 17.00 w Muzeum Pamięci Sybiru odbędzie się spotkanie inaugurujące działania Muzealnej Pracowni Doświadczeń Granicznych. Celem spotkania będzie przedstawienie idei tego przedsięwzięcia. Będą w nim uczestniczyli autor koncepcji merytorycznej prof. Krzysztof Czyżewski oraz prof. dr hab. Wojciech Śleszyński, Dyrektor Muzeum.

Spotkanie będzie transmitowane na fanpage’u Muzeum: www.facebook.com/muzeumpamiecisybiru

Muzealna Pracownia Doświadczeń Granicznych wychodzi naprzeciw potrzebie wypracowania nowoczesnych środków przekazu wiedzy, tworzenia kultury pamięci i kultywowania dziedzictwa duchowego. Muzeum Pamięci Sybiru jest naturalnym miejscem takich działań. W samej jego nazwie zawierają się fundamentalne wartości: muzeum jako zbiory, praca naukowa i dowartościowanie mądrości akumulowanej przez doświadczenia historyczne. Pamięć jako siła tworząca wspólnotę i stymulująca rozwój, dialog i współpracę. Wreszcie Sybir – losy konkretnych ludzi zakorzenione w uniwersalnym doświadczeniu cierpienia.

Materiałem dla Pracowni Doświadczeń Granicznych będą zbiory Muzeum Pamięci Sybiru, jego praca badawcza, edukacyjna i wydawnicza. Oparciem będzie polska i światowa literatura z Sybirem i Gułagiem jako najważniejszym punktem odniesienia oraz dzieła filmowe eksplorujące problematykę doświadczeń granicznych.

Pracownia wśród swoich zadań będzie miała stworzenie kręgu wybitnych postaci humanistyki i życia publicznego z Polski i ze świata w roli konsultantów i korespondentów oraz uczestników dyskusji, konferencji, działalności wydawniczej. Światowej klasy badacze, liderzy opinii i muzealnicy skupieni wokół Pracowni prowadzić będą dialog na międzynarodowym forum wielu dziedzin humanistyki: historii, filozofii, antropologii, kulturoznawstwa czy teologii.

W ramach Pracowni obok cyklu debat i wykładów mistrzowskich realizowane będą różne formy współpracy ze szkołami, uczelniami i ośrodkami kultury, m.in. warsztaty i szkoły letnie, konkursy i realizacje artystyczne.

Sklep Odwiedź nasz sklep i sprawdź najnowsze publikacje Muzeum Pamięci Sybiru Odwiedź sklep