„Dusza Sybiru”– Skąd dobro w infernalnym świecie? - Muzeum Pamięci Sybiru

28 maja 2022

„Dusza Sybiru”– Skąd dobro w infernalnym świecie?

Auschwitz i Sybir, dwie sytuacje graniczne, w których człowieczeństwo zderza się ze złem ekstremalnym, stały się perspektywą kolejnego spotkania z naszego cyklu „Dusza Sybiru”, którego gościem był dr Piotr M.A. Cywiński, dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Przejdź do treści

Skąd dobro w infernalnym świecie? – odpowiedź na tytułowe pytanie, zadane przez prowadzącego spotkanie prof. Krzysztofa Czyżewskiego, usiłowaliśmy odnaleźć, posiłkując się materiałem z najnowszej książki dr. Cywińskiego, „Auschwitz. Monografia człowieka”, złożonej w dużej mierze ze świadectw więźniów obozu. Na bazie ich wspomnień i relacji Cywiński poszukuje w rzeczywistości obozowej śladów normalności, przechowanych reminiscencji życia pozaobozowego, wreszcie – usiłuje zrekonstruować, czym jest dobro i przyzwoitość w obozie i jak ma się to do naszego rozumienia tych pojęć.

Prowadzący spotkanie zwracał uwagę, że pytanie o dobro, zaczerpnięte z wypowiedzi malarza Jerzego Nowosielskiego, jest oczywistym odwróceniem podstawowego pytania teodycei: „unde malum?”. Z kolei Piotr Cywiński mierzył się z problemem, czy obóz jest naturalną, możliwą do pojęcia częścią ludzkiego doświadczenia, a jeśli tak, to w jaki sposób. Obaj zgadzali się, że odpowiedzi w dużej mierze zależą od tego, czy za Nowosielskim uznamy człowieka za z natury złego – wówczas obóz i jego rzeczywistość wypadnie uznać za część człowieczeństwa.

Zachęcamy do zapoznania się z całością dyskusji, której nagranie wkrótce opublikujemy. Kolejne spotkanie z cyklu „Dusza Sybiru” już w czerwcu. Rozmówczynią profesora Krzysztofa Czyżewskiego będzie Oksana Kis, ukraińska historyczka. Dyskusja dotyczyć będzie kobiecej perspektywy wobec rzeczywistości wojny i obozu.

Sklep Odwiedź nasz sklep i sprawdź najnowsze publikacje Muzeum Pamięci Sybiru Odwiedź sklep