Klauzula informacyjna dot. wolontariatu - Muzeum Pamięci Sybiru

Klauzula informacyjna dot. wolontariatu

Zapoznaj się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Przejdź do treści
Klauzula informacyjna dot. wolontariatu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Dz. U. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), zwanego w skrócie „RODO”, Muzeum Pamięci Sybiru informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU z siedzibą przy ul. Węglowa 1, 15-121 Białystok, NIP: 5423264915, REGON: 366215932.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@sybir.bialystok.pl.
 3. Otrzymane dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia bieżącej rekrutacji oraz sprawdzenia umiejętności i zdolności kandydata dla dokonania oceny, czy kandydat jest odpowiednią osobą na rekrutowane stanowisko.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda kandydata oraz uzasadniony interes administratora, który musi sprawdzić umiejętności i zdolności kandydata dla dokonania oceny, czy kandydat jest odpowiednią osobą na rekrutowane stanowisko (art. 6 ust. 1 lit. a,  f RODO).
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres bieżącej rekrutacji i zostaną usunięte po jej zakończeniu zgodnie z obowiązującymi u Administratora procedurami lub do wycofania wcześniej udzielonej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty zapewniające na rzecz Administratora obsługę techniczną i organizacyjną, takie jak np. dostawcy oprogramowania i systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi IT, podmioty świadczące obsługę prawną współpracujące z Administratorem na ściśle określonych zasadach.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
 8. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.
 11. Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do realizacji celu o którym mowa w pkt 3.
Sklep Odwiedź nasz sklep i sprawdź najnowsze publikacje Muzeum Pamięci Sybiru Odwiedź sklep