Szkoły ponadpodstawowe - Muzeum Pamięci Sybiru

Tematy warsztatów w salach edukacyjnych:

1. Armia Andersa i Armia Berlinga

Czas trwania: 50 minut (+ czas na skorzystanie z szatni)
Słowa kluczowe: Armia Andersa, Armia Berlinga, II wojna światowa, propaganda, pamięć

Opis:  Dwie armie, które różniły się niemal wszystkim, łączyło to, że powstały na obszarze Związku Sowieckiego i ich szeregi zasilili Sybiracy. Przez całe powojenne dziesięciolecia na temat obu formacji powstawało wiele mitów. Czeka nas więc zadanie oddzielenia faktów historycznych od informacji nieprawdziwych.
Spróbujemy dokonać tej trudnej sztuki przez pracę w grupach i wnikliwe badanie różnych materiałów dotyczących Armii Andersa i Armii Berlinga: fotografii, dokumentów, relacji i filmów archiwalnych. Zdobyta wiedza pozwoli nam podyskutować o słuszności oceny każdej z formacji, zaś umiejętności, które wykorzystamy podczas warsztatów, przydadzą nam się w codziennym życiu do samodzielnej oceny docierających do nas informacji.

2. Deportowany świat

Czas trwania: 60 minut (+ czas na skorzystanie z szatni)
Słowa kluczowe: wojna, deportacje, historia mówiona, uniwersalizm

Opis: Podczas warsztatów zastanowimy się, co mogły czuć ofiary sowieckich represji. Ich emocje przybliży nam krótki film, pokazujący moment aresztowania rodziny przez NKWD. Jest on pretekstem do pewnego ćwiczenia: spróbujemy wytypować te rzeczy, które zabralibyśmy z domu w kryzysowej sytuacji, nie mając czasu na zastanawianie się. 
By przekonać się, jak trudne i jak różne były losy Sybiraków, oddamy im głos: posłuchamy relacji znajdujących się w archiwum muzeum.  Na koniec odkryjemy, że tragiczna historia, która wydarzyła się 80 lat temu, lubi się powtarzać…

Zajęcia «Deportowany świat» powstały we współpracy z Anną Lach i Marcinem Kozińskim.

Tematy ścieżek prowadzących przez część wystawy:

1. Dzieci deportowane

Czas trwania: 50 minut (+ czas na skorzystanie z szatni)

Ścieżka rozpoczyna się w części wystawy przedstawiającej okres międzywojenny i wybuch II wojny światowej. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy wybuch wojny zmusił dzieci do tego, aby stały się „małymi dorosłymi”. Zobaczymy i usłyszymy dwie kobiety: Sarę Wajnsztejn i Zosię Dąbrowską, które jako dziewczynki doświadczyły wywózki. Przekonamy się, co zabrały ze sobą, a co musiały zostawić w swych opuszczonych domach.
Wejdziemy do wnętrza zrekonstruowanego wagonu, jakim wywożono ludzi na wschód. Zobaczymy autentyczne przedmioty, jakie zabierali deportowani na „nieludzką ziemię”. Zaskoczy nas nie tylko to, jak wyglądała klasa w sowieckiej szkole, ale też warunki życia deportowanych dzieci i to, że starsze z nich musiały chodzić do pracy.

2. Polacy na Syberii carów

Czas trwania: 50 minut (+ czas na skorzystanie z szatni)

Na tej ścieżce zgłębimy temat zesłań Polaków na Sybir od XVI do początku XX wieku. Będzie to okazja do odkrycia, jak wyglądała droga skazańców i więźniów na wschód w czasach przed pojawieniem się kolei i samochodów. Zesłańcom niekiedy udawało się wykorzystać pobyt w odległych i tajemniczych częściach imperium carów do prowadzenia badań naukowych, o których dowiemy się w gabinecie badacza.
Zaskoczy nas nieznane oblicze Sybiru, jakie zobaczymy w części poświęconej dobrowolnym migracjom Polaków na wschód, do miejsc, gdzie inni nasi rodacy byli zsyłani przymusowo. Ścieżkę zakończymy przedstawieniem ostatnich carskich zesłańców, a wśród nich tego najbardziej znanego — Józefa Piłsudskiego.

3. Deportacja i życie na zesłaniu

Czas trwania: 50 minut (+ czas na skorzystanie z szatni)

Wybierając tę ścieżkę trafimy w sam środek trwających od lutego 1940 roku akcji deportacyjnych. Dowiemy się, dlaczego całe rodziny, z dziećmi i seniorami, były upychane do towarowych wagonów i wywożone na „nieludzką ziemię”. We wnętrzu takiego wagonu usłyszymy wspomnienia świadków tych wydarzeń.
Zobaczymy też przedmioty zabrane przez Sybiraków z opuszczanych przez nich domów. Po przebyciu symbolicznej drogi na wschód dotrzemy do części wystawy, gdzie poznamy różnice w życiu w syberyjskiej tajdze i kazachskim stepie, i to z perspektywy deportowanych Sybiraków. Jakie piętno odcisnął Sybir na tych ludziach? Odpowiedzi na to pytanie poszukamy w końcowej części wystawy.

4. Wojenne szlaki

Czas trwania: 50 minut (+ czas na skorzystanie z szatni)

Ścieżka przybliży nam przebieg II wojny światowej. Poznamy jej genezę z naciskiem na wspólną odpowiedzialność III Rzeszy i Związku Sowieckiego za jej rozpętanie. Zapoznamy się z elementami uzbrojenia armii sowieckiej i niemieckiej, jak również z wyposażeniem polskich żołnierzy.
Tragiczny los części polskich jeńców wojennych, którzy trafili w ręce Sowietów, poznamy w Memoriale Zbrodni Katyńskiej, następnie zaś udamy się do końcowej części ekspozycji. Tam przekonamy się, z jakimi wyzwaniami mierzyli się Sybiracy wstępujący do Armii Andersa i Armii Berlinga. Porównamy obie formacje i na wielkoformatowych mapach poznamy ich szlaki bojowe.

5. Zbrodnia katyńska

Czas trwania: 50 minut (+ czas na skorzystanie z szatni)

Tematem tego spotkania będą tragiczne losy około 22 tysięcy Polaków — oficerów Wojska Polskiego, funkcjonariuszy służb mundurowych i przedstawicieli elit cywilnych — zamordowanych przez Sowietów wiosną 1940 roku. W Memoriale Zbrodni Katyńskiej zobaczymy nazwiska ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz dowiemy się, dlaczego część tablic nie jest pełna  i na kogo czeka.
Podążając tą ścieżką dowiemy się nie tylko o ofiarach Zbrodni Katyńskiej, ale też o dramatach ich rodzin.

6. Inny świat — anatomia sowieckiego GUŁag-u

Czas trwania: 50 minut (+ czas na skorzystanie z szatni)

Czym był „archipelag GUŁag” i jak wyglądał tytułowy „Inny świat” za drutami sowieckich obozów pracy? W trakcie zajęć ruszymy śladami więźniów łagrów, zaczynając od momentu aresztowania i pierwszego przesłuchania. Wysłuchamy relacji ofiar sowieckich represji i tortur oraz zobaczymy wnętrze łagrowego baraku.
Obraz tej części wystawy uzmysłowi nam, jak trudna była walka łagierników o utrzymanie choćby cząstki człowieczeństwa. Poznamy też losy Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i zobaczymy jedno z pierwszych, „podziemnych” wydań jego książki.

Магазин Музея памяти Сибири Посетите наш магазин и посмотрите последние публикации и гаджеты СМОТРЕТЬ