«Бюллетень истории пограничья» уже имеет 40 пунктов в списке Министерства образования и науки - Muzeum Pamięci Sybiru

13 декабря 2021

«Бюллетень истории пограничья» уже имеет 40 пунктов в списке Министерства образования и науки

Издаваемый Музеем памяти Сибири и Польским историческим обществом — филиал в Белостоке «Бюллетень истории пограничья» получил дополнительные пункты в министерском списке научных журналов. Всего их 40.

Перейти к содержанию

«Бюллетень истории пограничья» эффективно выполняет назначенную ему функцию, являясь местом польской, литовской, белорусской и русской дискуссий. Письмо редактируется международной командой. Главный редактор — профессор Войцех Селешиньски из Белостока, а его заместители — профессор Аляксандр Кравцевич (Гродно) и профессор Римантас Микнис (Вильнюс).).

Последнее сообщение Министра образования и науки о перечне научных журналов и рецензируемых материалов международных конференций появилось 1 декабря 2021 года. Мы можем найти в нем информацию о том, что БИП получил дополнительные баллы — всего их 40!

Muzeum Pamięci Sybiru to miejsce, w którym jednym z priorytetowych zadań jest prowadzenie działalności naukowo-badawczej. Otrzymana przez „Biuletyn Historii Pogranicza” punktacja jest docenieniem naukowej wartości czasopisma.

To dopiero początek, w przyszłości będziemy się starać o podwyższenie punktacji – powiedział prof. Wojciech Śleszyński, dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru i redaktor naczelny „Biuletynu Historii Pogranicza”.

W ostatnim, 21. numerze „Biuletynu Historii Pogranicza”, znalazły się studia dotyczące procesów zachodzących na Białorusi w ostatnich trzydziestu latach. Był to numer specjalny, przygotowany w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej, z nadzieją na dotarcie nie tylko do odbiorcy polskiego, ale także do czytelnika zagranicznego.

 – Potężna fala buntu społecznego, który wybuchł na Białorusi po wyborach prezydenckich z 2020 r. zaskoczyła obserwatorów polityki wschodniej. Ujawniła nie tylko determinację społeczeństwa, uważanego dotąd za bierne, ale i niespodziewaną brutalność władz. Nie mogliśmy pozostawić tych zjawisk bez komentarza i próby wyjaśnienia – podkreśla prof. Wojciech Śleszyński.

Muzeum Pamięci Sybiru jest jednostką naukowo-popularyzatorską specjalizującą się w prowadzeniu badań nad historią zesłań i deportacji obywateli polskich w głąb Rosji i Związku Sowieckiego, a także innych represji stosowanych przez władze carskie i sowieckie. Drugim kierunkiem badawczym jest historia obszarów wschodnich II Rzeczpospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem historii społecznej – to temu wątkowi poświęcony jest „Biuletyn Historii Pogranicza”.

Satysfakcję z otrzymanych punktów wyraził również prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Białymstoku – dr Wojciech Walczak, który podkreślił, iż otrzymane punkty są najlepszym potwierdzeniem najwyższego poziomu naukowego reprezentowanego przez „Biuletyn Historii Pogranicza”.

Biuletyn Historii Pogranicza do kupienia na www.sklep-sybir.pl.

Магазин Музея памяти Сибири Посетите наш магазин и посмотрите последние публикации и гаджеты СМОТРЕТЬ