RzeczyViste w Lublinie

INSTALACJA W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ – „RZECZYVISTE” W LUBLINIE

"RzeczyViste" to instalacja artystyczna zaprezentowana po raz pierwszy w kwietniu 2019 na Rynku Kościuszki w Białymstoku. 18-19 września można ją było oglądać w… Lublinie!

Instalacja przygotowana przez Muzeum Pamięci Sybiru nawiązuje do masowych deportacji Polaków na wschód. Ma przypomnieć o dramatycznych wydarzeniach sprzed lat i zaintrygować. Głównym symbolem przedsięwzięcia jest otwarta walizka, z której podczas aresztowania wysypała się zawartość...

Jedną z najpowszechniejszych sowieckich represji w latach 1939-1941 były deportacje. Daleko na wschód, głównie na Syberię i do Kazachstanu przesiedlano całe rodziny. Podczas czterech masowych deportacji w nieludzkich warunkach, towarowymi wagonami, niemal bez jedzenia i picia, wywieziono co najmniej 330 tys. polskich obywatelu. Wywózki pojedynczych osób trwały przez całą okupację sowiecką i trudno oszacować ich skalę

Instalację można było zobaczyć na Placu Teatralnym przy Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Fot. Karolina Mosiej-Zambrano

Do góry