Otwarcie wystawy „Operacja polska” NKWD 1937-1938 w Konsulacie Generalnym RP w Brześciu

Muzeum Pamięci Sybiru czynnie zaangażowało się w przywracanie pamięci o ofiarach zbrodni sowieckiej z lat 1937-1938. W 2017 roku – w roku upamiętnienia „operacji polskiej”, przygotowaliśmy wystawę oraz katalog, serię filmów edukacyjnych, warsztaty dla młodzieży i zajęcia plastyczne. Dzięki naszym działaniom między innymi, treści dotyczące „operacji” zaczęły pojawiać się w mediach, na wykładach, w wydawnictwach… Są obecne w dyskursie publicznym. Cieszymy się, iż mogliśmy przyczynić się do zaistnienia „operacji polskiej” w świadomości Polaków, a także odbiorców naszej strony i facebooka na całym świecie.

„Operacja polska” to ważny i aktualny temat. Znaczącym zainteresowaniem cieszy się wystawa przygotowana przez Muzeum „Operacja polska” NKWD 1937-1938. Aktualnie prezentowana jest w Konsulacie Generalnym RP w Brześciu. W uroczystym otwarciu ekspozycji uczestniczył Dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru Wojciech Śleszyński.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z otwarcia wystawy.

http://brzesc.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/otwarcie_wystawy__operacja_polska__nkwd_1937_1938

Do góry