O otwarciu wystawy „Operacja polska” NKWD 1937-1938 w Konsulacie RP w Grodnie

Współpraca Muzeum Pamięci Sybiru z Konsulatem Generalnym RP w Grodnie oraz Instytutem Polskim w Mińsku zaowocowała kolejną prezentacją wystawy „Operacja polska” NKWD 1937-1938 poza granicami naszego kraju.

Uroczyste otwarcie ekspozycji miało miejsce 9 listopada 2017 r. w Konsulacie Generalnym RP przy ul. Budionnego 48a w Grodnie. Dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru Wojciech Śleszyński otworzył wystawę w obecności miejscowych Polaków, przedstawicieli konsulatu na czele z Konsulem Generalnym Jarosławem Książkiem oraz Dyrektora Instytutu Polskiego w Mińsku Mateusza Adamskiego. Licznie zgromadzona publiczność miała możliwość obejrzeć wystawę poświęconą „operacji polskiej”, spotkać się z autorami oraz zapoznać się z katalogiem towarzyszącym ekspozycji.

Wystawa stała się częścią obchodów Narodowego Święta Niepodległości, a także uświetniła moment uroczystych podziękowań Konsula Generalnego dla osób najaktywniej uczestniczących w akcji ochrony polskich miejsc pamięci na Grodzieńszczyźnie.

Do góry