Gdy maki kwitły na zboczach .... wernisaż wystawy

22 lutego o godzinie 17:00, w tymczasowej siedzibie Muzeum Pamięci Sybiru przy ul. Sienkiewicza 26 w Białymstoku odbył się wernisaż wystawy „Gdy maki kwitły na zboczach…”. Część prezentowanej ekspozycji oraz wykorzystane w niej rozwiązania pojawią się w nowym gmachu budowanego Muzeum przy ul. Węglowej.

Nowa wystawa czasowa Muzeum Pamięci Sybiru poświęcona została szlakowi Armii Andersa. Autorzy wystawy oparli narrację na trzech aspektach: formowaniu armii i jej ewakuacji ze Związku Sowieckiego, udziale w kampanii włoskiej oraz powojennych losach żołnierzy gen. Władysława Andersa. Zilustrowano je materiałami kartograficznymi, pocztówkami, plakatami, zdjęciami, oryginalnymi przedmiotami związanymi z "andersowcami", indywidualnymi historiami żołnierzy oraz wyjątkowymi artefaktami, które trafiły do zbiorów Muzeum. Treści prezentowane w gablotach poszerza kiosk multimedialny, w którym zwiedzający odnajdzie szereg ciekawostek na temat Armii Andersa. Z myślą o najmłodszych przygotowany został także kącik aktywności.

OTWARCIE Z ATRAKCJAMI

Na otwarciu wystawy pojawiły się dwa manekiny, które po raz pierwszy pokazane zostały publicznie. Przygotowane zostały z myślą o wystawie stałej, która znajdzie się w nowej siedzibie Muzeum. Publiczność będzie mogła zobaczyć sylwetkę żołnierza Armii Polskiej na Wschodzie w mundurze tropikalnym i żołnierza 2. Korpusu Polskiego w mundurze garnizonowym. Przy opracowywaniu sylwetek manekinów inspirowano się fotografiami żołnierzy ze zbiorów Muzeum. Wzrost, rysy twarzy czy posturą odwzorowano z największą starannością. Oba manekiny będzie można podziwiać tylko przez pierwsze dni. Później zostaną zaprezentowane jeszcze kilka razy w ciągu najbliższego roku by następnie trafić na wystawę stałą w nowym gmachu Muzeum.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU 

Muzeum Pamięci Sybiru od samego początku swojej działalności prowadzi dialog i nawiązuje współpracę z instytucjami działającymi poza granicami kraju, zajmującymi się tematyką zesłań Polaków na Sybir. Nowa wystawa czasowa Muzeum stała się przyczynkiem do nawiązania współpracy z Fundacją Muzeum Pamięci 2. Korpusu Polskiego we Włoszech. Przy okazji wernisażu publicznie podpisana zostanie umowa dotycząca współpracy pomiędzy obiema instytucjami. Z ramienia Fundacji umowę podpisze Pietro Rogacień - prezes Fundacji, syn żołnierza 2. Korpusu Polskiego. Współpraca będzie dotyczyła m.in. organizacji obchodów, uroczystości i przedsięwzięć wystawienniczych o charakterze edukacyjno-kulturalnym.

Fundacja Muzeum Pamięci 2. Korpusu Polskiego we Włoszech to kolejna instytucja z którą Muzeum Pamięci Sybiru w ostatnim czasie związało się umową o współpracy. W 2018 roku Muzeum nawiązało współpracę z Fundacją Kresy-Syberia, Fundacją Rzymską Margrabiny J. S. Umiastowskiej w Rzymie, Muzeum Antropologii i Etnografii im. Piotra Wielkiego (Kunstkamera) w Sankt Petersburgu, Obwodowym Muzeum Krajoznawczym im. M. B. Szatiłowa w Tomsku i Stowarzyszeniem Rosyjskich Muzeów Pamięci.

Do góry