79. rocznica pierwszej masowej deportacji - obchody w Podgórzu

Noc 10 lutego 1940. Pamiętamy

79 lat temu w nocy 10 lutego 1940 r. miała miejsce pierwsza z czterech masowych wywózek Polaków w głąb ZSRS.

W ramach obchodów tej rocznicy w Podgórzu odsłonięto Aleję Pamięci Ofiar Sybiru. Na dwóch białych słupach znalazły się nazwiska ponad 850 wywiezionych. Autorem pomnika jest Bartosz Kłosiński.

Przed odsłoniętym w 2017 r. Pomnikiem Sybiraka w Podgórzu złożono kwiaty i zapalono znicze. Wśród zaproszonych na tę uroczystość gości znaleźli się m.in. Sybiracy oraz: Poseł na Sejm RP – Lech Antoni Kołakowski, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego – Marek Olbryś i radni Gminy Łomża. Na uroczystościach nie zabrakło delegacji z Muzeum Pamięci Sybiru.

Zaprezentowano również wystawę przygotowaną przez Muzeum Pamięci Sybiru pt. „Noc 10 lutego 1940. Pamiętamy”.

Do góry