Zbiory

Zbiory Muzeum Pamięci Sybiru stanowią pomost pomiędzy przeszłością i współczesnością.

Zapraszamy do korzystania z katalogu kolekcji MPS online

Jednym z podstawowych zadań Muzeum jest gromadzenie zbiorów, jednak dopiero umożliwienie kontaktu z zabytkami nadaje sens ich gromadzeniu. Pieczołowicie kompletowana i opracowywana kolekcja muzealna nie może być zamkniętym konstruktem, odseparowanym od audytorium, dostępnym jedynie dla ograniczonego grona specjalistów. Chcemy więc prezentować nasze zbiory w ramach wystawy stałej i wystaw czasowych. Zakładamy, iż zostaną one twórczo wykorzystane w edukacji – zwłaszcza dzieci i młodzieży szkolnej.

Muzeum gromadzi pamiątki związane z zesłaniem obywateli polskich na Wschód: przedmioty, fotografie, dokumenty i wspomnienia. Za każdym, nawet niepozornym przedmiotem kryje się wielka historia. Chcemy ją zapisać, opowiadać dalej i chronić od zapomnienia.

Muzeum Pamięci Sybiru posiada już bogaty i zróżnicowany zbiór obiektów związanych z zsyłkami na Wschód. Nasza kolekcja składa się z przedmiotów i dokumentów o unikalnej wartości historycznej i ogromnym ładunku emocjonalnym. Każdy z nich opowiada dramatyczne losy ich właścicieli.

Obiekty pozyskiwane są poprzez zakupy lub w darze przekazywanym przez Sybiraków czy też członków ich rodzin. Kontakt z darczyńcami jest również okazją do nagrania wywiadu lub zebrania relacji towarzyszącej darowiźnie. Każda historia jest warta wypowiedzenia i wysłuchania. Nasze zadanie to ich rejestracja i przekazanie przyszłym pokoleniom. Staramy się więc chronić nagrania, jak i muzealia. Dążymy do zapewnienia wszystkim obiektom prawidłowych i bezpiecznych warunków przechowywania, dbamy o inwentaryzację, konserwację, digitalizację oraz opracowanie naukowe. Wszystko po to, by służyły obecnym i przyszłym pokoleniom.

Do góry