Historia mówiona

Dzisiaj historia mówiona cieszy się coraz większą popularnością. Ogromnym walorem oral history jest bezpośredni kontakt z relacjonującym, dzięki któremu przeszłość staje się bliższa i bardziej zrozumiała. Umiejętnie kierowana rozmowa skutkuje otwarciem się badanego i powrotem do wspomnień czasami o znaczącej wartości badawczej. Bezpośredni kontakt z relacjonującym, czyni z wywiadów źródło bardziej przystępne dla przeciętnego odbiorcy niż dokumenty archiwalne.

Kolekcja wspomnień stanowi ogląd pamięci wykreowanej w ramach grupy deportowanych. Relacje ukazują sposób zapamiętania konkretnych osób i wydarzeń związanych z pobytem na Syberii.

Zbieranie relacji to istotna część misji Muzeum, która stwarza możliwość odtworzenia historii ludzi żyjących na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej i doświadczonych traumą zesłania na Sybir

Do góry