Cenne pamiątki Adolfa Saranieckiego

Kolekcja Muzeum Pamięci Sybiru wzbogaciła się o cenny dar przekazany przez Panią Annę Parmhagan. Spotkanie z Panią Anną było okazją do wysłuchania niezwykle wzruszającej opowieści o losach jej rodziny. Pani Anna jest wnuczką Adolfa Saranieckiego, który urodził się 6 grudnia 1884 roku w Hołoskowie w rodzinie Piotra i Teofili z domu Dromireckiej. Był prawnikiem, wieloletnim sędzią, posłem na Sejm RP (I kadencji 1922-1927), członkiem Trybunału Stanu, w 1937 roku mianowany Prokuratorem Sądu Apelacyjnego we Lwowie. 13 kwietnia 1940 roku został deportowany z rodziną do Kazachstanu. Po podpisaniu umowy Sikorski-Majski został powołany na stanowisko Delegata Ambasady Polskiej w Semipałatyńsku. Los polskich obywateli był dla niego tak ważny, że dobrowolnie zrezygnował z możliwości opuszczenia Związku Sowieckiego z Armią Andersa. Chciał pozostać z Polakami, którzy nie dostali tej szansy.

14 lipca 1942 roku został aresztowany przez NKWD i skazany za odmowę przyjęcia sowieckiego obywatelstwa. Został osadzony w więzieniu w Ała-Acie, a następnie skazany na pobyt w obozie. Był przenoszony do różnych łagrów. Zmarł 14 lutego 1944 roku w łagrze w Maryińsku. W 1946 roku do Polski powróciła jego żona i trzy córki.

Do góry