Pamięć przetrwa – konferencja edukacyjna wspierająca realizację w szkołach tematyki wywózek na Sybir i zbrodni katyńskiej

Pamięć przetrwa – konferencja edukacyjna wspierająca realizację w szkołach tematyki wywózek na Sybir i zbrodni katyńskiej


Termin: 30 marca 2020 roku, godz. 10.00–17.00
Miejsce: Muzeum Pamięci Sybiru, ul. Węglowa 1
Organizator: Muzeum Pamięci Sybiru
Partnerzy: Związek Sybiraków Oddział w Białymstoku, Stowarzyszenie Rodzina Katyńskaw Białymstoku, Podlaskie Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru
Moderator: Anna Kietlińska, tel. 795650802, 795650819
Konferencji towarzyszy wystawa: „Sybir ołówkiem Aliny Maliszewskiej

Zapraszamy przedstawicieli Państwa placówki do udziału w konferencji organizowanej przez Muzeum Pamięci Sybiru 30 marca 2020 roku w nowej siedzibie Muzeum. W roku 2020 przypadają rocznice wydarzeń, które w budowaniu polskiej narracji historycznej i upamiętnianiu losów obywateli polskich zamieszkujących tereny II Rzeczypospolitej odgrywają niebagatelną rolę. 80. rocznica masowych deportacji w głąb Związku Sowieckiego oraz 80. rocznica wymordowania polskich jeńców wojennych z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie to wydarzenia szczególne, które pozwalają na pochylenie się nad polską historią i wsłuchanie się w głos pokolenia sybiraków i środowiska rodzin katyńskich – żyjących jeszcze świadków historii i najbliższych sukcesorów pamięci rodzin dotkniętych traumą zbrodni NKWD. Pamięć o tych wydarzeniach jest filarem polskiej polityki historycznej. Ostanie miesiące pokazały, że historia staje się narzędziem wojny informacyjnej, więc dbałość o prawdę i rzetelność komunikatu historycznego jest dziś niezwykle ważnym elementem budowania wizerunku państwa i obroną przed kłamstwem i propagandą.

Konferencja przez nas przygotowywana adresowana jest przede wszystkim do środowiska nauczycieli historii i języka polskiego. To oni najczęściej mają możliwość odwoływania się na swoich lekcjach do tematyki zsyłek i deportacji na Sybir oraz zbrodni katyńskiej. Wspierają się literaturą piękną oraz źródłami historycznymi. Konferencja ma w zamierzeniu utwierdzić odbiorców w przekonaniu o potrzebie takiego przekazu, umożliwić kontakt z ekspertami zajmującymi się tematyką Katynia i Sybiru oraz zaprezentować dobre praktyki szkół noszących imię patronów nawiązujących do tematyki sybirackiej i katyńskiej. Wybrane szkoły przedstawią autorskie koncepcje budowania tożsamości społeczności szkolnej w oparciu o wydarzenia i postaci nawiązujące wprost do patronów placówek.

Zapraszamy serdecznie.

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 marca 2020 r. poprzez formularz rejestracyjny: https://bit.ly/2PsgMs0 lub w formie wypełnionej karty uczestnika przesłanej na adres: edukacja@sybir.bialystok.pl (karta zgłoszeniowa do pobrania na końcu strony).

Link do oficjalnego wydarzenia na portalu Facebook: https://bit.ly/2VytQQN


PROGRAM KONFERENCJI 


09.30–10.00 – Rejestracja uczestników

10.00–10.30 – Otwarcie konferencji: prof. dr hab. Wojciech Śleszyński (Dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru), Tadeusz Chwiedź (Prezes Związku Sybiraków Oddział w Białymstoku), Agnieszka Markiewicz-Cybulska (Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska”)

10.30–11.15 – dr Ewa Kowalska (Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN, Wydział Kresowy), „Zamordowani zgodnie z decyzją 5 marca 1940 r. i losy ich deportowanych rodzin”

11.15–12.00 – prof. dr hab. Mikołaj Iwanow (Uniwersytet w Opolu),
Ludobójstwo zapomniane. Polacy na „dalszych kresach” (w ZSRS)
w latach 1921-1937/38 – od eksperymentu polonijnego do Zagłady

12.00–12.50 – Projekcja filmu dokumentalnego
„Operacja polska w ZSRS w latach 1937-1938”

12.50–13.10 – Dyskusja

13.10–14.00 – Obiad w formie szwedzkiego stołu

14.00–14.45 – prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki (Uniwersytet Wrocławski), Pamięć odzyskiwana – społeczna inicjatywa upamiętniania martyrologii kresowej „Straż Mogił Polskich – na Wschodzie” w latach 1990-2000. Geneza, osiągnięcia, znaczenie

14.45–15.00 – Dyskusja

15.00–16.00 – Dobre praktyki w szkołach:
• „Budujemy mosty łączące przeszłość z przyszłością” – SP nr 2 im. A. Mickiewicza w Grajewie (kontynuująca tradycję Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Grajewie)
• „Pamięć Sybiru w pamięci uczniów” – SP nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku

16.00–17.00 – Prezentacja Muzeum Pamięci Sybiru – zwiedzanie wybranych miejsc placówki

Zgłoszenie uczestnika.docx

rozmiar: 29,32 KB DOCX pobierz
Do góry