Kierunek Muzeum - panel „Odbiorca jako współtwórca nowoczesnego muzeum”

Panel dyskusyjny „Odbiorca jako współtwórca nowoczesnego muzeum”

Muzeum Pamięci Sybiru zaprasza na drugie spotkanie z cyklu KIERUNEK MUZEUM. Odbędzie się ono 26 listopada 2018 roku w gronie muzealników – przedstawicieli kadry dyrektorskiej flagowych polskich muzeów narracyjnych, takich jak: Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Emigracji w Gdyni, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa i Muzeum Pamięci Sybiru. Patronat Honorowy nad spotkaniem objął Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Tematem, wokół którego będą krążyć rozważania, będzie „Odbiorca jako współtwórca nowoczesnego muzeum”. Nie mamy wątpliwości co do tego, że muzeum powinno wyjść do odbiorcy i zaprosić go do aktywnego uczestniczenia w życiu muzealno-kulturalnym. Interesują nas więc doświadczenia muzealników w kontaktach z odbiorcami, metody interakcji i dialogu z odbiorcami, próby odczytywania ich potrzeb i oczekiwań, a także ich wpływ na działalność muzeów, czy nawet kształt ekspozycji. 
Jesteśmy przekonani, że informacje uzyskane podczas dyskusji pomogą nam poznać najlepsze i wypracować nowe, wartościowe metody działalności.

Prezentujemy sylwetki czterech panelistów, którzy podzielą się z nami swoimi doświadczeniami.

➡️ Dr hab. Piotr Majewski, prof. UKSW

Historyk, nauczyciel akademicki, muzealnik, dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. W latach 1995-2009 pracował w Zamku Królewskim w Warszawie, m.in. jako Kurator Ośrodka Badań Naukowych (współautor ekspozycji „Zniszczenie i odbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie”). W latach 2009-2011 zastępca dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, następnie współtwórca i dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz redaktor naczelny rocznika „Muzealnictwo”.

➡️ Sebastian Tyrakowski

Ekonomista, od 2012 roku pracuje w Muzeum Emigracji w Gdyni, pełni funkcję zastępcy dyrektora. Doświadczenie zawodowe zdobywał za granicą, głównie w strukturach samorządowych Wielkiej Brytanii. W latach 2004-2009 był zatrudniony w Urzędzie Miasta Liverpool, gdzie realizował zadania kulturalne, m.in. cykl imprez w związku z otrzymaniem tytułu „Europejska Stolica Kultury 2008”. Projekt ten wypozycjonował miasto z szesnastego na trzecie miejsce wśród najczęściej odwiedzanych w Wielkiej Brytanii. Uczestniczył w tworzeniu Muzeum Emigracji w Gdyni oraz ekspozycji stałej placówki.

➡️ Dr Karol Nawrocki
 
Historyk, działacz społeczny, piastuje stanowisko dyrektora Muzeum II Wojny Światowej. Do 2017 roku Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku. Inicjował i organizował wiele wydarzeń memoratywnych i edukacyjnych na terenie Pomorza, np. powstanie Alei imienia Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku, czy nazwanie jednej z głównych ulic terenów byłej Stoczni Gdańskiej imieniem bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Był też członkiem Komitetu Budowy pomnika Danuty Siedzikówny „Inki”.
 
➡️ Jacek Salwiński
 
Historyk, kustosz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, od 2004 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora, od 2009 roku zastępcy dyrektora ds. naukowych. Jest autorem idei Muzeum Rozproszonego Nowej Huty. W latach 2007-2013 nadzorował powstawanie nowych wystaw stałych tworzących Trasę Pamięci MHK, w tym wystawy stałej w Fabryce Emalia Oskara Schindlera. Kierował także projektem digitalizacji i udostępnienia ok. 19 000 obiektów muzealnych z zasobów MHK.

Informacje praktyczne:

**************************
Miejsce: Uniwersyteckie Centrum Kultury, Uniwersytet w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 1N
Termin: 26 listopada 2018 roku, godzina 12:00
Koszt: Bezpłatne

***** WAŻNE *****

Liczba miejsc ograniczona! O udziale w panelu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy - zgłoszenia należy przesyłać na adres: j.owlasiuk@sybir.bialystok.pl 

Dodatkowe informacje: tel. +48 795 650 885

Patroni Honorowi
********************
Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Białegostoku
Honorowy Patronat Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Partner Wydarzenia
********************
Uniwersytet w Białymstoku / Uniwersyteckie Centrum Kultury


Patroni Medialni
*******************
TVP Kultura
TVP Białystok
Polskie Radio Białystok
Muzealnictwo.com

Plakat_Kierunek Muzeum.png

rozmiar: 1,48 MB PNG pobierz
Do góry