Kierunek Muzeum: O granicach w nowoczesnym przekazie muzealnym

KIERUNEK MUZEUM PO RAZ TRZECI

„Kierunek Muzeum” to cykl spotkań organizowany przez Muzeum Pamięci Sybiru od 2017 roku. W tym roku zapraszamy Was już po raz trzeci.

Jest taka cierpienia granica, za którą się uśmiech pogodny zaczyna… (Cz. Miłosz)

Gdzie są granice w mówieniu o zbrodniach totalitaryzmów? – chyba każda instytucja poruszająca podobną tematykę niejednokrotnie mierzyła się z tym problemem. Współczesna rzeczywistość i oczekiwania odbiorców zmuszają do poszukiwania nowych form przekazu, które często przekraczają wytyczone w przeszłości granice w pokazywaniu cierpienia i brutalności. Pytanie: jaka jest ta granica i jak daleko możemy się posunąć?

Właśnie o tym zamierzamy dyskutować podczas 3. edycji „Kierunku Muzeum”, która przybierze formę międzynarodowej dyskusji panelowej pod tytułem: „O granicach w nowoczesnym przekazie muzealnym”. Udział w niej wezmą przedstawiciele czołowych polskich i zagranicznych muzeów (szczegóły zdradzimy wkrótce).

Dyskusja panelowa podzielona zostanie na trzy części:

1) Tragizm vs. komizm. Granice w przekazie dotyczącym zbrodni totalitarnych

Granice w przekazie dotyczącym zbrodni totalitarnych” rozpocznie tegoroczne spotkanie. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jak kształtowały się granice przekazu muzealnego na temat zbrodni totalitarnych w przeszłości, a jakie są obecnie. Spróbujemy także zastanowić się, czy istnieją różnice w postrzeganiu tych granic w poszczególnych muzeach oraz jak to wygląda w różnych kręgach kulturowych. Czy gdzieś można „pozwolić sobie na więcej”?

2) Oswajając traumę. W poszukiwaniu granic w nowoczesnym muzealnictwie

W poszukiwaniu nowych granic w nowoczesnym muzealnictwie” – to drugi panel tegorocznej edycji „Kierunek Muzeum”. W tej części – jak sam tytuł wskazuje – skupimy się na przekraczaniu granic przekazu muzealnego. Przywołamy też przykłady nowych, niestandardowych metod i pól przekazu. Zastanowimy się także, jakie niesie to za sobą skutki. Czy istnieje jakaś nieprzekraczalna granica?

3) Jak sprzedać muzeum? – debata ekspertów z zakresu marketingu

Czy i w jaki sposób instytucje kultury świadomie przekraczają granice przekazu muzealnego, względnie wyznaczają nowe? Jakie są nowe, niestandardowe metody i pola przekazu? Jakie są przyczyny, a jakie skutki przekraczania dotychczasowych granic? W jakim kierunku owe zmiany zdążają? Co z „nieempatycznymi” reakcjami odbiorców? Czy istnieje taki problem, a jeśli tak, to jak na niego reagować? Odpowiedź na te pytania pozwoli na podejmowanie bardziej świadomych decyzji w tego rodzaju kwestiach.

W dyskusji panelowej udział wezmą przedstawiciele polskich i zagranicznych muzeów:

  • Muzeum Historii GUŁAGu (Moskwa)
  • Muzeum Narodowego „Pamięć Ofiar Hołodomoru” (Kijów)
  • Muzeum Okupacji i Walk o Wolność (Wilno)
  • Muzeum Historii Polski (Warszawa)
  • Muzeum Katyńskiego. Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego (Warszawa)
  • Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
  • Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku (Radzionków)
  • Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego (Kraków)
  • Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków (Warszawa)
  • Muzeum Pamięci Sybiru (Białystok)

PROGRAM

godz. 9.00-10:00 - Rejestracja uczestników
godz. 10.00-12:00 - Tragizm vs. komizm. Granice w przekazie dotyczącym zbrodni totalitarnych
godz. 12.30-14:30 - Oswajając traumę. W poszukiwaniu nowych granic w nowoczesnym muzealnictwie

Przerwa obiadowa

godz. 15.00-17:00Jak sprzedać muzeum? – Debata ekspertów z zakresu marketingu


Informacje praktyczne
Miejsce: CWK Archidiecezji Białostockiej, Białystok ul. Kościelna 1A
Termin: 22 listopada 2019 roku, 9:00-17:00

Koszt: Bezpłatne


WAŻNE 
Liczba miejsc ograniczona! O udziale w panelu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy
https://tiny.pl/tplxw

Link do wydarzenia na Facebooku
https://www.facebook.com/events/2292746564350789/

Dodatkowe informacje: j.owlasiuk@sybir.bialystok.pl, tel. +48 795 650 885

fot. K. Karpiński

Do góry