Wyświęcenie Znaku Pamięci Polskiej Golgoty Wschodu

Pomnik - Znak Pamięci Polskiej Golgoty Wschodu przy Dworcu Fabrycznym w Białymstoku został wyświęcony w przeddzień 78. rocznicy drugiej masowej deportacji obywateli II Rzeczypospolitej na Sybir. Monument powstał z inicjatywy białostockiego oddziału Związku Sybiraków. W jego wykonanie włączyło się Muzeum Pamięci Sybiru. Podczas uroczystości Sybirakom towarzyszył dyrektor Muzeum wraz z pracownikami. 12 kwietnia 2018 r. w samo południe pod Pomnikiem po raz pierwszy złożono kwiaty i zapalono znicze.

Na cokole Pomnika wygrawerowany został napis „Wieczna pamięć”. To apel żyjących Sybiraków o wspomnienie tych, którzy doświadczyli tragizmu wywózek. Misja realizowana przez Muzeum Pamięci Sybiru to odpowiedź na wezwanie wołające z Pomnika. Pamiętamy.

Do góry