Stulecie niepodległości Białegostoku

 

Choć Polska odzyskała niepodległość 11 listopada 1918 roku, to niemiecka okupacja Białegostoku zakończyła się trzy miesiące później - 19 lutego 1919 roku. W przeddzień rocznicy odzyskania przez Białystok niepodległości Muzeum Pamięci Sybiru wyświetliło na fasadzie Pałacu Branickich specjalny, historyczny pokaz multimedialny. Przygotowany we współpracy z białostockim artystą, Arturem Grycukiem mapping, to artystyczny, krótki kurs historii Polski lat 1918–1939. Uważny odbiorca dostrzeże w nim zarówno sceny z dziejów kraju, takie jak odzyskanie niepodległości, wojna polsko-sowiecka, czy pakt Ribbentrop-Mołotow i wybuch II wojny światowej, jak również charakterystyczne i ważne dla Białegostoku, jak np. umiejscowienie w pałacu Branickich w 1920 r. siedziby Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski, czy wybudowanie kościoła św. Rocha, mającego być pomnikiem odzyskania niepodległości. Historia ukazana jest za pomocą symboli (np. profil Józefa Piłsudskiego, uścisk dłoni pod swastyką oraz sierpem i młotem), a przekaz wzmocniony dobraną ścieżką muzyczną.

Z kolei 20 lutego, dzień po oficjalnych miejskich uroczystociach zapraszamy na drugą publiczną prezentację słuchowiska „Życie na zderzaku. Białostockie drogi do wolności” oraz spotkanie z jego twórcami. Audycja o przedwojennym życiu białostoczan widzianym z perspektywy wspomnień Michała Zalewskiego i jego losów „zwykłego chłopaka” to unikalna okazja do pokazania historii regionalnej i codzienności białostockiej. Słuchowisko opiera się na retrospekcji bohatera, który wspomina odradzający się po zaborach Białystok, barwne życiorysy i wydarzenia budujące szczególny klimat miasta na pograniczu, w którym ścierają się różne kultury. Oczami wyobraźni zobaczymy sceny wkroczenia wojsk polskich do Białegostoku, pożegnania przez białostoczan serca Marszałka w drodze na wileńską Rossę. Życiorys Michała Zalewskiego sprzęga się z wieloma postaciami białostockiego świata, założył bowiem pierwszy zakład mechaniczny, który odwiedzały również elity. W czasie wojny został aresztowany i osadzony w Ostaszkowie. Adresatem wspomnień o przedwojennym Białymstoku, snutych w obozie, jest Józef Kajewski, który działał w Armii Krajowej i zajmował się fałszowaniem dokumentów dla podziemia.

Do góry