Profesor Wiktoria Śliwowska otrzymała tytuł Doctora Honoris Causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Nowa Doctor Honoris Causa UJK jest jednym z najwybitniejszych  historyków, szczególnie zasłużoną dla rozwoju badań w naszym kraju i w Rosji. Podczas swojego wykładu mówiła o kobietach zesłanych na Syberię oraz o kobietach pomagających Sybirakom. 

Profesor Wiktoria Śliwowska w pełni rozwinęła działalność edytorską przy realizacji wspólnego przedsięwzięcia historyków polskich i radzieckich przygotowujących dokumenty dotyczące powstania styczniowego. W trakcie prac edytorskich nad 25-tomowym wydawnictwem „Powstanie Styczniowe. Materiały i Dokumenty” profesor Śliwowska systematycznie podejmowała zagadnienia związane z polskimi spiskami i zsyłkami Polaków w głąb Imperium Rosyjskiego. Od połowy lat osiemdziesiątych XX wieku „polski Sybir” znalazł się w centrum jej zainteresowań.

W 1991 roku na łamach „Przeglądu Wschodniego” ukazała się rozprawa Wiktorii Śliwowskiej „Polscy zesłańcy polityczni na Syberii w pierwszej połowie XIX wieku. Mity i rzeczywistość”. Rok później powstała praca „Zesłanie i katorga Syberii w dziejach Polaków 1815-1914”, która umożliwiła wgląd w stuletni przebieg zsyłki Polaków na Syberię. Jednocześnie na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku prof. Śliwowska podjęła prace nad przygotowaniem słownika biograficznego zesłanych na Syberię. Wyjątkowe miejsce w syberyjskiej twórczości profesor posiada książka „Ucieczki z Sybiru”. Dwa lata później ukazało się „Wystąpienie polskich katorżników na trakcie okołobajkalskim”.

To tylko niektóre przykłady wybitnej działalności naukowej profesor Katarzyny Śliwowskiej.

Podczas uroczystości goście z uznaniem mówili o dokonaniach prof. Śliwowskiej. Bogdan Wenta, prezydent Kielc przyznał, że było to świetna lekcja historii przekazana przez osobę doświadczoną przez historię.

Na uroczystości pojawił się Wojciech Śleszyński, dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru, który osobiście wręczył profesor Śliwowskiej list gratulacyjny o następującej treści: 

„W imieniu wszystkich pracowników Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku chciałbym wyrazić najszczerszą radość z powodu nadania Pani Profesor tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Przyznanie Pani Profesor tej najwyższej godności akademickiej jest najwłaściwszym i od dawna oczekiwanym przez środowisko badaczy polskiego Sybiru wyrazem uznania dla Pani imponującego dorobku naukowego. Wytyczone przez Panią Profesor kierunki badań nad dziejami Polaków w Rosji są i będą kontynuowane przez kolejne pokolenia badaczy, a Pani życiorys jest dla nas przykładem wytrwałości ponad wszelkie przeciwności, a także naukowej konsekwencji i dociekliwości. Zachowując głęboko w naszej pamięci życzliwość i zaufanie, których wielokrotnie doświadczyliśmy ze strony Pani Profesor, składamy najserdeczniejsze gratulacje i życzymy dalszych wielu lat życia w zdrowiu, radości i poczuciu w pełni zasłużonej satysfakcji”.

List do pani profesor wystosowała także Beata Wojtyszek, wojewoda świętokrzyski. Z osobistymi gratulacjami pospieszyli historycy z kilku ośrodków akademickich, list gratulacyjny wystosowała Rosyjska Akademia Nauk.

Prof. Śliwowska przyznała, że tytuł przyznany przez  Uniwersytet Jana Kochanowskiego jest zwieńczeniem jej długiej kariery naukowej.

Serdecznie gratulujemy otrzymała tytułu Doctora Honoris Causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i życzymy dalszych sukcesów!

Do góry