Poznaliśmy zwycięską koncepcję projektową instalacji artystycznej „Ludzie z lodu”.

Poznaliśmy zwycięską koncepcję projektową instalacji artystycznej „Ludzie z lodu”

Trwają intensywne prace dotyczące merytorycznej części wystawy stałej, która znajdzie się w budowanym gmachu Muzeum Pamięci Sybiru. Częścią wystawy ma być instalacja artystyczna „Ludzie z lodu”. W poniedziałek (20.05) odbyło się posiedzenie Sądu Konkursowego, którego zadaniem było wyłonienie zwycięskiej koncepcji projektowej.

Instalacja artystyczna „Ludzie z lodu” jest istotnym elementem największej na Wschód od Wisły inwestycji muzealnej, jaką jest Muzeum Pamięci Sybiru. Budynek osiągnął już etap tzw. surowy zamknięty. Trwają jeszcze prace wykończeniowe i instalacyjne. Po zakończeniu budowy rozpocznie się montaż wystawy i wyposażenia Muzeum.

- Chciałbym mocno zaakcentować, że instalacja „Ludzie z lodu” odgrywać będzie w ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru bardzo ważną rolę. Ma stanowić element uspokojenia, wytchnienia dla tych, którzy trafią do Muzeum. Przestrzeń wokół niej ma być miejscem, w którym można się zastanowić nad tym, co można było zobaczyć do tej pory. Wybierając zwycięzcę zależało nam, aby praca nie była spersonifikowana, żeby każdy, kto patrzy na tę pracę mógł dochodzić do własnych przemyśleń, mieć własne odczucia związane zarówno z całą instalacją, jak i przestrzenią Muzeum – podkreślił Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta Miasta Białegostoku.

Dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru prof. dr hab. Wojciech Śleszyński zaznaczył, że sercem Muzeum jest wystawa stała, nad którą trwają obecnie intensywne prace:

- Rozstrzygnięcie konkursu to kolejny, ważny etap budowy Muzeum Pamięci Sybiru. Po zakończeniu prac budowlanych w nowym gmachu przyjdzie bowiem czas na budowę wystawy stałej Muzeum. Obecnie aktywnie pozyskujemy eksponaty, pamiątki i relacje, które wypełnią treść Wystawy Stałej Muzeum. To nad nią pracuje dziś nasz zespół.

Koncepcja aranżacyjna Wystawy Stałej została przygotowana przez firmę TEMPORA S.A., a celem ekspozycji jest ukazanie historii ludzi, którym przyszło żyć na Syberii i w Kazachstanie.

Grono autorytetów w składzie Sądu Konkursowego

Konkurs na opracowanie koncepcji projektowej instalacji, Muzeum Pamięci Sybiru ogłosiło 29 marca 2019 roku. Do składania prac zgłosiło się aż 13 osób.

Prace oceniało grono ekspertów m.in. historyków, rzeźbiarzy, grafików czy kuratorów sztuki. Jury przewodniczył dr hab. Jarosław Perszko, prof. PB, prorektor Politechniki Białostockiej. Z kolei stanowisko zastępcy przewodniczącego sądu objął grafik i scenograf dr hab. Andrzej Dworakowski, prof. PB. Prace oceniali również zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki, dr Macin Zwolski – kierownik Działu Naukowego Muzeum Pamięci Sybiru, a także prof. Jacek Jagielski z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Funkcje Konsultantów z głosem doradczym pełnili Jan Kabac – autor projektu budynku Muzeum Pamięci Sybiru oraz Christophe Gaeta – przedstawiciel Tempora S.A – autora koncepcji wystawy stałej Muzeum. 

Werdykt sądu konkursowego

Pierwszą Nagrodę w wysokości 11 000,00 zł oraz zaproszenie autora opracowanej koncepcji projektowej do negocjacji, Sąd Konkursowy przyznał pani Martynie Pająk z Poznania. Drugą Nagrodę w wysokości 7 000,00 zł otrzymała firma ARCHIGLASS reprezentowana przez Tomasza Urbanowicza oraz Konrada Urbanowicza z Wrocławia. Jednocześnie Sąd Konkursowy zdecydował nie przyznawać więcej wyróżnień.

Przewodniczący Sądu Konkursowego dr hab. Jarosław Perszko, prof. PB uzasadnił werdykt w następujący sposób:

- Na bazie analizy i dyskusji jednogłośnie przyjęliśmy, że pierwszą nagrodę otrzyma praca Pani Magdaleny Pająk z Poznania. Nie było wątpliwości, że ta praca jest właściwą, najlepszą ze wszystkich nadesłanych. Co nie znaczy, że jest idealna. W konkluzjach napisaliśmy o konieczności konsultacji zarówno z firmą TEMPORA S.A, jak i inwestorem, który oczekuje elastycznego podejścia. Zwycięska praca jest ciekawym rozwiązaniem, które w żaden sposób nie nawiązuje do określonej epoki. Odzwierciedla uniwersalizm, o który chodziło organizatorom konkursu. Uniwersalizm, który jednoczy w sobie nie tylko ostatni okres, który najczęściej kojarzymy z zsyłkami, czyli okres II wojny światowej, ale próbuje związać cały ponad 200-letni czas doświadczeń narodu polskiego. Z kolei praca, która otrzymała drugą nagrodę, autorstwa firmy ARCHIGLASS, nawiązuje do bardzo nam bliskiej komórki życia społecznego, jaką jest rodzina, jednak co ważne nie nawiązuje do konkretnej osoby. Ciekawym rozwiązaniem przestrzennym jest osadzenie na płycie, która przypomina pola lodowe, czy śnieżne – mówił dr hab. Perszko, prof. PB.

 


Instalacja „Ludzie z lodu” istotną częścią wystawy stałej

Instalacja artystyczna „Ludzie z lodu”, będąca istotnym elementem muzealnej ekspozycji, znajdzie się w części wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru, która będzie poświęcona obecności i pobycie deportowanych na Sybirze. Ulokowana w przedwojennym magazynie przy ulicy Węglowej instalacja ma zachęcić do zatrzymania się w trakcie zwiedzania wystawy stałej i dłuższej refleksji nad losami zesłańców. „Ludzie z lodu” to sylwetki zatrzymane w czasie, a inspiracją do ich powstania były lodowe stalagmity. Dopełnieniem mają być spadające krople stanowiące symbol upływającego czasu.

W założeniu instalacja artystyczna powinna być wykonana z lekkiego materiału i zostać umieszczona na podium o promieniu 280 cm, ustawionym między kolumnami i oświetlonym z góry światłem świetlika. Koszt jej wykonania oszacowano wstępnie na 212 tysięcy złotych netto. Kwota ta obejmuje prace związane z wykonaniem i transportem instalacji.

Projekt „Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru” realizowany w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury VIII osi priorytetowej Programu Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

fot. Karolina Mosiej-Zambrano/Muzeum Pamięci Sybiru

Do góry