Postępy w budowie Muzeum Pamięci Sybiru

Noc 10 lutego 1940. Pamiętamy

Trwają prace budowlane, których celem jest przekształcenie dawnego magazynu wojskowego nr 2 przy ulicy Węglowej w nowoczesne Muzeum Pamięci Sybiru. Podczas piątkowej (08.02) konferencji zorganizowanej z okazji 79. rocznicy pierwszych masowych wywózek na Sybir, prezydent dr hab. Tadeusz Truskolaski wraz z dziennikarzami, zostali oprowadzeni po powstającym gmachu Muzeum Pamięci Sybiru. Była to pierwsza taka okazja, podczas której zwiedzający mogli przekonać się, na jakim etapie są prace budowlane.

Pamięć o tych, którzy padli ofiarą bezwzględnej polityki władz sowieckich, w Białymstoku pielęgnowana jest szczególnie, ponieważ deportacje ludności na Syberię najmocniej dotknęły Polaków zamieszkujących wschodnie tereny Rzeczypospolitej. Deportowano setki tysięcy osób. Pierwsza z wywózek była najtragiczniejsza. 79 lat temu, w nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku, na Syberię wywieziono ok. 140 tysięcy ludzi. Wielu nie przetrwało podróży, wielu nie wróciło z zesłania. Umierali z głodu, zimna, wyczerpania.

Idea powstania w Białymstoku ośrodka upowszechniającego wiedzę oraz pamięć o zesłaniach syberyjskich nabrała kształtu wraz z pierwszymi pomysłami budowy w Białymstoku Muzeum Pamięci Sybiru. Dziś projekt jest realizowany. Trwają prace budowlane, których celem jest przekształcenie dawnego magazynu wojskowego nr 2 przy ulicy Węglowej w nowoczesne muzeum. Powstał już budynek w stanie surowym zamkniętym. Po zakończeniu budowy rozpocznie się montaż wystawy i wyposażenia muzeum.

- To dla nas szczególnie ważna inwestycja. Dążymy do wybudowania placówki, która będzie miejscem dokumentowania przeżyć i losów Polaków zsyłanych na Syberię i do Kazachstanu. Zależy nam na tym, aby było to muzeum o europejskim zasięgu – podkreśla Tadeusz Truskolaski, prezydent Miasta Białegostoku.

Budynek Muzeum Pamięci Sybiru ulokowany jest na terenie przedwojennych, polskich magazynów wojskowych, które bezpośrednio przylegają do dawnego, brzeskiego traktu kolejowego.

- To tu grupowano ludność aresztowaną, a z pobliskiego kolejowego dworca Poleskiego (dzisiaj Białystok Towarowy) odchodziły transporty na Wschód. Na bocznicach kolejowych rozpoczynała się dramatyczna podróż tysięcy osób deportowanych na Syberię i do Kazachstanu – mówi Wojciech Śleszyński, dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru.

W dwupiętrowym magazynie znajdzie się zasadnicza część wystawiennicza, natomiast administracja Muzeum mieścić się będzie w nowym, dobudowanym budynku. Tu również przewidziano sale konferencyjne, bibliotekę, sale edukacyjne, kawiarnię i całe zaplecze Muzeum. Zaprojektowana bryła jest surowa, podstawowy budulec to beton i szkło. Budynek pełen będzie symboli nawiązujących do katorgi polskiej ludności, np. zespół muzealnej zabudowy zostanie otoczony lasem stalowych słupów, co ma nawiązywać, w zamyśle architekta, do syberyjskiej tajgi. Elementem wystawy będzie odrestaurowany zabytkowy wagon towarowy konstrukcji rosyjskiej z 1892 roku. ”Tiepłuszka” jest taka sama jak wagony towarowe, którymi wywożono Polaków na Sybir.

Fot.: Krzysztof Karpiński

 

Do góry