Noworoczne spotkanie Przyjaciół Muzeum Pamięci Sybiru

Noworoczne spotkanie Przyjaciół Muzeum Pamięci Sybiru

W czwartek (30.01) Sybiracy i ich bliscy odwiedzili nową siedzibę Muzeum. Przybyłych gości powitał prof. Wojciech Śleszyński – dyrektor Muzeum wraz z pracownikami.

Wydarzenie to było okazją do rozmów, zapoznania się z działalnością i zwiedzenia gmachu znajdującego się przy ul. Węglowej 1 w Białymstoku.

2020 rok to przede wszystkim intensywna praca nad wystawą stałą – podkreślał podczas spotkania Wojciech Śleszyński:

– Już niedługo mieszkańcy i turyści nie tylko z Polski, ale i zagranicy będą mogli odwiedzić to miejsce i poznać trudną, bolesną historię deportowanych na Sybir. Jednak zanim to się stanie, przed nami jeszcze kilkanaście miesięcy pracy nad sercem – wystawą stałą Muzeum Pamięci Sybiru, nad której przygotowaniem intensywnie pracuje cały zespół Muzeum.

Zwiedzaniu gmachu w tym salom, gdzie budowana jest wystawa stała towarzyszyły ogromne emocje. To właśnie w nich znajda się pamiątki przekazane przez Sybiraków.

Uroczyste otwarcie Muzeum planowane jest na jesień 2021 r. Wówczas zwiedzający po raz pierwszy będą mogli zwiedzić przygotowywaną wystawę stałą.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania. 

fot. Muzeum Pamięci Sybiru

Projekt „Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru” realizowany jest w ramach działania Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Do góry