Narodowe Archiwum Cyfrowe i Archiwa Państwowe partnerami Muzeum Pamięci Sybiru

Miło nam poinformować, że Narodowe Archiwum Cyfrowe i Archiwa Państwowe są partnerami powstającej w Muzeum Pamięci Sybiru wystawy stałej, dzięki czemu na naszej ekspozycji pojawią się wyjątkowe fotografie z ich zbiorów.

Więcej o działalności Narodowego Archiwum Cyfrowego i Archiwów Państwowych mogą Państwo poczytać na:

 ---

Projekt „Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru” realizowany w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury VIII osi priorytetowej Programu Infrastruktura i Środowisko 2014–2020,

Do góry