Nabożeństwo w intencji Przyjaciół i Darczyńców Muzeum Pamięci Sybiru.

W niedzielę poprzedzającą rocznicę kwietniowej deportacji z 1940 roku, w kościele pod wezwaniem Ducha Świętego w Białymstoku, odbyła się liturgia święta w intencji Przyjaciół i Darczyńców Muzeum Pamięci Sybiru.

Coroczna msza święta to wyraz wdzięczności pracowników Muzeum Pamięci Sybiru za nieprzerwane wsparcie wszystkich Darczyńców i Przyjaciół okazywane tej ważnej dla całego naszego środowiska inicjatywie, jaką jest budowa Muzeum przy dawnych magazynach wojskowych na ulicy Węglowej.

- Każdy, nawet najmniejszy przedmiot, czy historia są dla budującego się Muzeum Pamięci Sybiru niezwykle ważne. To relacje świadków historii i ich pamiątki z zesłania stanowić będą główny trzon wystawy stałej tej instytucji. Powstaje ona dzięki wsparciu licznego grona przyjaciół Muzeum Pamięci Sybiru z całego świata – podkreślał prof. Wojciech Śleszyński, dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru.

Podczas mszy Anna Kietlińska, Kierownik Działu Edukacji i Promocji odśpiewała psalm, a przedstawicielki Działu Gromadzenia, Katarzyna Śliwowska i Anna Bielawska-Puchalska przeczytały pierwsze i drugie czytanie. Modlitwę wiernych odczytała Jolanta Hryniewicka, Sekretarz Związku Sybiraków oddział w Białymstoku. Po nabożeństwie prof. Wojciech Śleszyński dziękując za okazywane wsparcie wręczył przyjaciołom Muzeum podziękowania i statuetki.

Do góry