Zesłańcy. Sybiracy. Deportowani. Białostockie losy. Białystok 2012 rok - Monika Andrulewicz

Monika Andrulewicz

Relacje osób deportowanych w latach 1940-41, układające się w chronologiczną opowieść o polskich zesłańcach. Film przygotowany przez pracowników i wolontariuszy (Ruch Artystyczny SFoRA) Muzeum Wojska w Białymstoku.

Do góry