Rekonstrukcja 3D obozu Perm-36, Białystok 2013 rok - Muzeum Pamięci Sybiru i Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

 

Muzeum Pamięci Sybiru i Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

Perm-36 jest jednym z najdłużej działających obozów w ZSRS. Został założony w 1943 roku i do 1953 roku był typową placówką wchodzącą w skład GUŁagu, gdzie więźniów zatrudniano przy wyrębach leśnych. Od 1953 do 1972 roku służył jako miejsce odosobnienia dla osób związanych z ekipą Stalina, uznanych przez Chruszczowa za „winnych wypaczeń" i podtrzymywanie „kultu jednostki". Od 1972 roku do końca swojej działalności w 1988 roku przetrzymywano w nim m.in. dysydentów, recydywistów i działaczy praw człowieka. Jest w zasadzie jedynym względnie kompletnie zachowanych obozem dla więźniów politycznych na obszarze RSFRS. Do rekonstrukcji 3D obozu Perm-36 wykorzystane zostały m.in. współczesne i historyczne fotografie zabudowań obozowych, plany rozmieszczenia budynków wykonane przez byłego więźnia obozu, Łotysza Letta Gunara Astrę. Radą służył również historyk z Muzeum Represji Politycznych Perm-36 - Leonid Obuchow.

Do góry