Kz.Pl., Białystok 2013 rok, (Film stanowiący element instalacji multimedialnej „Kz.Pl - współczesny Kazachstan, dawni zesłańcy i ich sąsiedzi”) - Krzysztof Kiziewicz

Krzysztof Kiziewicz

KZ znaczy Kazachstan, PL to Polska. Kropka między nimi to „toczka” czyli punkt, od którego zaczynało się budowanie każdej nowej osady dla zesłańców na dalekim Wschodzie. Kropka między tymi znakami to także symboliczne „pomiędzy”, oznaczające los zesłańców zawieszonych między obydwoma krajami, między dzieciństwem spędzonym w Polsce i resztą życia w Kazachstanie. Kim są dzisiaj ci ludzie? Kim się czują? Polakami? Kazachami? Ukraińcami? (w większości wywieziono ich z terenów obecnej Ukrainy), czy Rosjanami (większość swego życia spędzili przecież w Związku Radzieckim)?

Do góry