Kadry historii

„Operacja polska” 1937-1938 stanowi jeden z najsłabiej rozpoznanych epizodów dwudziestowiecznej historii. Dotychczasowe ustalenia historyków nie wpisały się w dyskurs publiczny. Tematu nie popularyzowano ani w mediach, ani w podręcznikach szkolnych, ani w przestrzeni publicznej.

Podejmując próbę wypełnienia tej luki, zapraszamy do śledzenia serii krótkich filmów poświęconych „operacji polskiej”. „Kadry historii” to cykl filmów, które udostępniane będą w każdy piątek przez 5 tygodni, przybliżając nas do otwarcia rocznicowej wystawy plenerowej przygotowanej przez Muzeum Pamięci Sybiru „Operacja polska” NKWD 1937-1938 na Rynku Kościuszki w Białymstoku – 11 sierpnia 2017 r.

Do góry