Klub Edukacji Historycznej

Klub Edukacji Historycznej to pojemna forma różnorodnych działań edukacyjnych  mających na celu popularyzację wiedzy na temat Sybiru i ziem wschodnich II Rzeczypospolitej. Dominującą formą działań są seminaria, wykłady i prelekcje adresowane do różnorodnych odbiorców. Forma naukowa wystąpień zderza się w Klubie z popularno-naukowym charakterem działań. Wśród gości Klubu znajdują się eksperci spoza Muzeum – naukowcy, podróżnicy, pisarze, dziennikarze, fotograficy – „ludzie ciekawi”. Prezentacja ich dokonań ma charakter cykliczny. Spotkania odbywają się w każdym miesiącu w Centrum Edukacyjno-Wystawienniczym MPS. W ramach Klubu odbywają się spotkania nauczycieli oraz prezentacje literatury o tematyce sybirskiej, syberyjskiej i kresowej.

Do góry