Kierunek Sybir

Kierunek Sybir - warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży z małych miasteczek i szkół wiejsko-gminnych

Oferta edukacyjna adresowana do dzieci i młodzieży z małych miejscowości, zwłaszcza województwa podlaskiego. Edukatorzy Muzeum Pamięci Sybiru, w formie wyjazdowych warsztatów, rozszerzają ofertę programową szkół, przybliżając tematykę zesłań i deportacji na Wschód, prezentując sylwetki polskich badaczy ludów syberyjskich i odkrywców. Uczniowie mogą poznać osobiste historie zesłańców oraz ich losy na Sybirze. Zapoznają się z Syberią, która była dla wielu deportowanych „nieludzką ziemią”, ale także zachwycała swoją fauną, florą, geografią i kultura ludów tam mieszkających. Uczniowie rozmawiają o okolicznościach zesłania i o emocjach, które mogły towarzyszyć deportowanym dzieciom. Poznają warunki, w których mieszkali zesłańcy i codzienność katorgi, ale też niezwykłość Syberii jako krainy geograficznej. Zajęciom towarzyszą materiały filmowe, mapy, liczne pomoce dydaktyczne. Uczniowie pracują metodami aktywnymi, warsztaty wspiera drama. Zajęcia prowadzimy na zamówienie w szkołach, punktach bibliotecznych, ośrodkach kultury. Wśród realizowanych tematów znajdują się: Syberia w oczach dziecka – wspomnienia deportowanych małych Sybiraków; Roślinność tajgi i tundry; Baśnie narodów Syberii; Bronisław Piłsudski – król Ajnów; Syberyjski Białystok; Codzienność zesłańca w Kazachstanie; Na „nieludzkiej ziemi”.

Aby umówić się na lekcję/warsztaty, należy skontaktować się z Działem Edukacji i Promocji MPS, tel. +48 795 650 802

Do góry