Edukacja w muzeum - Szkoła im. Sybiraków w Muzeum Pamięci Sybiru

Dzisiaj Muzeum Pamięci Sybiru odwiedziła młodzież gimnazjalna z Zespołu Szkół Samorządowych w Krasnymborze, w gminie Sztabin, Szkoła im. Sybiraków. Uczniowie obejrzeli wystawę stałą, zapoznali się z historią czterech wywózek Polaków w latach II wojny światowej i wysłuchali historii wybranych pamiątek Sybiraków.

Do góry