Sybiracy czytają "Wesele"

"Sybiracy czytają Wesele" - pod takim hasłem przebiega akcja Narodowego Czytania, realizowanego przez Muzeum Pamięci Sybiru w partnerstwie z białostockim oddziałem Związku Sybiraków.

Spotkanie rozpocznie się 2 września 2017 r. o godz. 11.00 w Centrum Edukacyjno-Wystawienniczym Muzeum Pamięci Sybiru, przy ul. Henryka Sienkiewicza 26 w Białymstoku.

Białostocka młodzież, pracownicy Muzeum, pracownicy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej w Białymstoku oraz Sybiracy czytają w układzie dialogowym wybrane sceny dramatu, poprzedzone komentarzem wprowadzającym do fragmentu. Prezentacje aktorskie poprzedzi mini-wykład przybliżający genezę utworu w oparciu o "Plotkę o Weselu" T. Żeleńskiego -Boya.

Program:
Część I Dlaczego Czytamy "Wesele"? Akt I - fragmenty
Część II Przejście korowodem na Wydział Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej. Akt II i Akt III - fragmenty

Współorganizatorzy: Związek Sybiraków w Białymstoku, Akademia Teatralna Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku

 

Do góry