Podsumowanie Przeglądu Kina Totalitarnego

Trzydniowy Przegląd Kina Totalitarnego upłynął pod znakiem refleksji nad mechanizmami kina propagandowego. Uczestnicy spotkań obejrzeli 7 filmów, reprezentatywnych dla kina sowieckiego, niemieckiego i polskiego socrealizmu. Projekcje adresowaliśmy głównie do młodzieży akademickiej i szkół średnich. To z myślą o nich wzbogaciliśmy spotkania warsztaty prowadzone przez krytyków filmowych i pasjonatów kinematografii europejskiej. Uczestnicy otrzymali niezbędną wiedzę, pozwalającą na dostrzeżenie w tekstach kultury mechanizmów manipulacji i chwytów impresywnych. Wspólnie „czytaliśmy” dzieła filmowe uważane dziś za wzorce kina propagandowego. Uznaliśmy, że taka forma refleksji uczuli młodych ludzi na wszelkie przejawy manipulacji we współczesnym świecie i uzmysłowi im, jak ważne w odbiorze każdego tekstu stają się wiedza i krytycyzm z niej płynący.

Filmowe spotkania uzupełniło również spotkanie-debata na temat genezy i mechanizmów europejskiego kina propagandowego. Dyskutanci zastanawiali się, jak definiować kino propagandowe? w jakich okolicznościach narodziła się ta forma kinematografii? Rozmowę zdominowały też rozważania o źródłach europejskiego kina propagandowego i ich historycznym kontekście. Każdy z panelistów miał możliwość zaprezentowania swojej listy rankingowej „arcydzieł kinowej propagandy”.

Zmierzyliśmy się również z pytaniem: Czy film propagandowy może być dziełem sztuki?

W gronie panelistów i prowadzących spotkania warsztatowe znaleźli się wytrawni znawcy europejskiej kinematografii i historii propagandy:

prof. Tadeusz Lubelski - krytyk i historyk filmu specjalizujący się w historii filmu polskiego oraz historii kinematografii europejskich, z wykształcenia polonista, członek Europejskiej Akademii Filmowej, autor m.in. Historii kina polskiego, nagrodzonej w 2009 roku Nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej dla najlepszej książki filmowej roku oraz Historii niebyłej kina PRL;

Grzegorz Pieńkowski – przewodniczący Rady Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych, wykładowca historii filmu w Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie oraz Akademii Muzycznej, współtwórca Lubuskiego Lata Filmowego w Łagowie oraz Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu;

dr Tomasz Adamski - kulturoznawca, filmoznawca, nauczyciel akademicki, sekretarz Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mediach, współtwórca Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych „Żubroffka”, autor wielu filmów krótkometrażowych – dokumentów, realizowanych w Polsce i zagranicą (m.in. w Sudanie Południowym, Kazachstanie, Łotwie, Turcji, Rosji, Gruzji, Białorusi i Litwie);

dr hab. Wojciech Śleszyński - Dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru, historyk, politolog, badacz historii ziem wschodnich II Rzeczypospolitej i okupacji sowieckiej na tych terenach, autor książek: m.in. Wyzwolenie czy okupacja? Stosunek społeczności zamieszkujących pogranicze polsko-litewsko-białoruskie, Okupacja sowiecka na Białostocczyźnie w latach 1939-1941. Propaganda i indoktrynacja, Białystok w sowieckiej fotografii propagandowej 1939-1941. W roku 2018 ukazała się monografia Historia w służbie polityki. Zmiany polityczne a konstruowanie przekazu historycznego na ziemiach białoruskich w XX i XXI wieku.

Spotkania współprowadził i wspierał merytorycznie Adam Radziszewski, wieloletni działacz i pracownik kultury, twórca ogólnopolskiego seminarium filmowego „Białostockie Forum DKF”, współorganizator Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu, pomysłodawca i koordynator Podlaskiej Akademii Kultury przy Białostockim Ośrodku Kultury, członek Kapituły Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej 2011, wpierający Wschodnią Akademię Filmową – projekt realizowany w 2018 r. przez Muzeum Pamięci Sybiru ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i zapraszamy na kolejne spotkania w ramach Wschodniej Akademii Filmowej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury.

Do góry