Pamięci mieszkańców Zacisza

Zacisze to mała wioska nieopodal Zabłudowa. Powstała w 1923 roku, kiedy to osiedliło się tutaj 17 uczestników wojny polsko-bolszewickiej. Jako ochotnicy wojskowi otrzymali ziemię i możliwość osiedlenia się. Osadnicy wojskowi z werwą zabrali się do pracy. W krótkim czasie zasłynęli w okolicy z gospodarności i solidności. Rozwoju wioski został przerwany 10 lutego 1940 roku, kiedy wszyscy mieszkańcy Zacisza – 82 osoby zostały deportowane przez Sowietów na Syberię.

Wśród nich była rodzina Puchalskich. Mający wtedy 8 lat syn Aleksandra – Zenon (na zdjęciu powyżej) doskonale pamięta wydarzenia lutowej nocy i pobyt na nieludzkiej ziemi. Opowiedział o tym w książce „Z Zacisza na Syberię”. On też doprowadził w 2000 roku do postawienia na terenie Zacisza pomnika upamiętniającego wywiezionych zaciszan. Dziś co roku odbywają się przy nim uroczystości, w których społeczność sybiracka i mieszkańcy gminy Zabłudów oddają hołd ich pamięci. Tegoroczne spotkanie miało miejsce 9 czerwca.

Fot. Anna kietlińska / Muzeum Pamięci Sybiru
Fot. Mieczysław Pluta

Do góry