Etiuda sybiracka – prezentacja filmów nakręconych podczas warsztatów w ramach Wschodniej Akademii Filmowej

Zapraszamy wszystkich sympatyków Wschodniej Akademii Filmowej na roczne podsumowanie projektu. Oprócz cyklu filmów i spotkań z wybitnymi gośćmi realizowaliśmy również warsztaty filmowe prowadzone przez białostockich reżyserów, scenarzystów i operatorów kamery. Przygotowały one młodzież do zetknięcia się z żywą historią. W efekcie prezentujemy 5 etiud filmowych, których bohaterami są nasi białostoccy Sybiracy.

Nagrane w ten sposób historie wzbogaciły archiwum mówione Muzeum Pamięci Sybiru, młodzież zaś przyczyniła się do zatrzymania historii w kadrze i poszerzenia wiedzy o losach ludzkich i historii swojego regionu.

Zapraszamy na oficjalną premierę reportaży z serii „Etiuda sybiracka” 18 grudnia 2018 r. o godz. 15.00 w Centrum Edukacyjno-Wystawienniczym Muzeum Pamięci Sybiru (ul. Sienkiewicza 26).

W etiudach wystąpili:
Maria Gulewicz
Jolanta Hryniewicka
Renata Iwanowska
Walenty Jabłoński
Barbara Sokólska
Mieczysław Pluta

W projekcie udział wzięli uczniowie:
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku (pod redakcją Jerzego Kaliny),
III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku (pod redakcja Krzysztofa Kiziewicza),
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku (pod redakcją Tomasza Adamskiego).

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do góry