Czy wojna ma twarz kobiety? Spotkanie z autorkami książki "Przetrwałam"

Czy wojna ma twarz kobiety?

Z tym pytaniem próbowały uporać się autorki książki „Przetrwałam” wydanej przez Dom Spotkań z Historią. W Muzeum Pamięci Sybiru gościliśmy Katarzyna Madoń-Mitzner oraz Marię Buko, które opowiadały o swoich doświadczeniach z historią mówioną i pracy nad projektem, który zaowocował niezwykłym zbiorem 15 relacji kobiet więzionych w obozach niemieckich, sowieckich łagrach i więzieniach komunistów w powojennej Polsce. Bohaterki przez nie opisywane prezentowały swoje doświadczenia w zderzeniu z totalitaryzmem, mówiły o swoim wchodzeniu w dorosłość (większość bohaterek w chwili aresztowania miała niespełna 20 lat) i traumie przekraczania tabu wstydu. Opisywały tragiczne losy swoich rodzin i swój powrót do „świata powojennego”. Siedzący na sali słuchacze dali się ponieść wzruszającym słowom więźniarek, przywołanym w głośnej lekturze. Wszyscy odnieśli wrażenie, że historie kobiet, mimo ogromnego tragizmu losu mają swój pozytywny wydźwięk. Bohaterki mimo wszystko przetrwały i potrafiły żyć z traumą więzienia, dając świadectwo ogromnego człowieczeństwa i wyjątkowego hartu ducha.

Zdjęcia: Władysław Tokarski

Do góry