A myśmy szli i szli – dziesiątkowani! Przez tajgę, stepy – plątaniną dróg!

Odśpiewaniem „Hymnu Sybiraków” skończył się koncert harcerski towarzyszący XVII Międzynarodowemu Marszowi Pamięci Zesłańców Sybiru. Młodzież, która uczestniczy w tegorocznym Marszu oraz uczniowie szkół zaangażowanych w upamiętnianie historii Sybiraków wysłuchali koncertu przygotowanego przez 77. Drużynę Harcerską „Biedronka” im. AK oraz 77. Gromadę Zuchową „Leśne Robaczki” z Krzęcina. Śpiewająca drużyna harcerska w Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru uczestniczy po raz pierwszy, współpracuje z Oddziałem Związku Sybiraków w Krakowie. Uczestnicy mogli wysłuchać tradycyjnych pieśni harcerskich i patriotycznych, poprzeplatanych wierszami ilustrującymi zesłańczą drogę i codzienność Sybiru autorstwa Barbary Dominiczak.
Artyści otrzymali upominki przygotowane przez Urząd Miasta Białegostoku.

Dziękujemy za pomoc w realizacji przedsięwzięcia: Związkowi Sybiraków w Białymstoku, Podlaskiemu Stowarzyszeniu Pamięci Zesłańców Sybiru, Urzędowi Miasta w Białymstoku, Wojewódzkiemu Ośrodkowi Animacji Kultury, Wydziałowi Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, Białostockiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego i Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.

Do góry