Syberyjski Białystok – Zmartwychwstanie - spotkanie z Agnieszką Kaniewską

 

Zapraszamy na spotkanie z Agnieszką Kaniewską w dniu 21 czerwca 2017 r. o godzinie 17.00 w Centrum Edukacyjno-Wystawienniczym. Spotkanie jest organizowane w ramach akcji „Syberyjski Białystok Zmartwychwstanie”, której ambasadorem jest pani Agnieszka. Celem przedsięwzięcia jest zbiórka pieniędzy na odbudowę polskiego kościoła, który spłonął w Białymstoku na Syberii w nocy z 18 na 19 kwietnia 2017 r. Kościół miał ponad sto lat i był jedynym drewnianym, polskim, katolickim kościołem, który zachował się w Zachodniej Syberii.

Miejscowość Białystok na Syberii jest oddalona o 6 tysięcy kilometrów od podlaskiego Białegostoku. Założona została przez grupę Polaków osiedleńców z guberni grodzieńskiej w 1898 r. Historia ciężko doświadczyła polskich pionierów, wioska ucierpiała w czasach stalinowskich prawie wszyscy mężczyźni zostali wymordowani. Pomimo to Białystok przetrwał. Do dzisiaj w wiosce mieszkają potomkowie pierwszych osadników. O życiu codziennym mieszkańców Białegostoku, trudach dnia i spalonym kościele pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego, opowie Agnieszka Kaniewska, która od 4 lat mieszka na Syberii i regularnie odwiedza osadę.

Agnieszka Kaniewska politolog, rosjoznawca. Doktorantka Wydziałów Historycznych Uniwersytetu Wrocławskiego i Tomskiego Państwowego Uniwersytetu w Rosji. Bada ślady obecności Polaków na Syberii w XIX i XX wieku. Od sierpnia 2014 r. mieszka za Uralem, w samym sercu Rosji.

Do góry