Znamy wykonawcę audioguide’ów

Pomimo trwającej pandemii, Muzeum Pamięci Sybiru nie zwalnia tempa pracy. Zdalnie podpisana została kolejna, niezwykle ważna umowa. Tym razem dotyczy ona wykonania audioguide’ów. 


Relacje deportowanych w wyjątkowej oprawie

 
Od kilku miesięcy trwają prace nad budową wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru. Tą częścią inwestycji zajmuje się firma Deko-Bau spółka z o. o. Wystawa będzie miała charakter narracyjny. Oznacza to, że eksponaty wraz z scenografią i multimedialną oprawą tworzyć będą kompatybilną całość, która wypełni blisko 2000 m kw. ekspozycji.

Za oprawę multimedialną, a konkretnie wykonanie audioguide’ów, odpowiadać będzie doświadczony krakowski zespół MOVITECH, z którym Muzeum Pamięci Sybiru właśnie podpisało umowę.  Dotychczas firma MOVITECH wykonała wiele realizacji multimedialnych, m. in. w Muzeum Warszawy, Muzeum Zamkowym w Malborku,  Muzeum Gombrowicza w Vence czy Muzeum II Wojny Światowej. 

Wyjątkowość audioguide’a Muzeum Pamięci Sybiru polegać będzie na wykorzystaniu unikatowych relacji osób deportowanych. To głosy i relacje wywiezionych będą prowadzić zwiedzających przez tajniki wystawy głównej, co pozwoli wczuć się w ich losy i cierpienia. Podczas zwiedzania będzie można usłyszeć wspomnienia dotyczące m.in. aresztowania, podróży na Sybir, pobytu, czy wspomnienia dotyczące przedwojennego Białegostoku. Jest to możliwe, ponieważ Muzeum Pamięci Sybiru zgromadziło ogromną i wyjątkową kolekcję relacji. 

Projekt „Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru” realizowany w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury VIII osi priorytetowej Programu Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

Do góry