Wybrano wykonawcę budynku Muzeum Pamięci Sybiru

Poznaliśmy wykonawcę II etapu budowy siedziby Muzeum Pamięci Sybiru. Do końca 2019 roku istniejący budynek zostanie przebudowany i rozbudowany na potrzeby ekspozycji. Ogłoszony przez Miasto Białystok przetarg na wykonanie stanu surowego budynku Muzeum został rozstrzygnięty wygrała firma Budimex S.A. Zajmie się ona wykonaniem prac budowlanych – rozbudową, przebudową i nadbudową budynku na Węglówce. Koszt tych zadań to ponad 37,5 mln zł.

Do góry