Wizytacja przedstawicieli firm Deko-Bau i TEMPORA S.A. na wystawie stałej Muzeum Pamięci Sybiru

Co się dzieje na budowanej wystawie stałej? 

Na powstającej w Muzeum Pamięci Sybiru ekspozycji pojawiają się liczne gabloty, a także grafiki. Montowane są również meble dopełniające poszczególne wnętrza.
Aby wszystko było dopięte na ostatni guzik, wspólnie z przedstawicielami firm Deko-Bau i TEMPORA S.A., omawialiśmy szczegóły dotyczące budowy końcowych elementów ekspozycji.

Muzeum Pamięci Sybiru odwiedzili: Krzysztof Koptyński – prezes zarządu Deko-Bau spółka z o.o., kierownik kontraktu – Przemysław Mazur, Tomasz Kamiński - przedstawiciel wykonawcy, a także Dorota Zalewska – przedstawicielka firmy TEMPORA S.A.

Przypomnijmy, że otwarcie już we wrześniu 2021 roku! 

---
Projekt „Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru” realizowany w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury VIII osi priorytetowej Programu Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Do góry