Stowarzyszenie Bitwa o Cassino partnerem Muzeum Pamięci Sybiru

Niezwykłe eksponaty z pola bitwy o Monte Cassino w zbiorach Muzeum Pamięci Sybiru

Skrzynka amunicyjna, papierośnica, hełm czy magazynek do ręcznego karabinu maszynowego Bren – 19 niezwykłych eksponatów z pola bitwy o Monte Cassino trafiło do Muzeum Pamięci Sybiru. Przekazało je włoskie Stowarzyszenie Bitwa o Cassino – Centrum Nauk i Badań.

To już ostatnia prosta – wkrótce zakończone zostaną prace budowlane w nowym gmachu Muzeum Pamięci Sybiru, dlatego działania zespołu ukierunkowane są przede wszystkim na poszukiwanie i kompletowanie materiałów, które znajdą się na wystawie stałej, a tę zainteresowani będą mogli oglądać już w 2021 r.

Muzeum Pamięci Sybiru stawia na międzynarodową współpracę

Muzeum od samego początku swojej działalności prowadzi dialog i nawiązuje współpracę z instytucjami zajmującymi się tematyką zesłań Polaków na Sybir, działającymi nie tylko w kraju, lecz także poza jego granicami. W lutym br. została podpisana umowa dotycząca współpracy pomiędzy Muzeum Pamięci Sybiru, a Fundacją Muzeum Pamięci 2. Korpusu Polskiego we Włoszech, której prezesem jest Pietro Rogacień.

W sobotę 19.10.2019 r., w tymczasowej siedzibie Muzeum przy ul. Sienkiewicza 26 podpisana została natomiast umowa pomiędzy Stowarzyszeniem Bitwa o Cassino, a Muzeum Pamięci Sybiru, na mocy której do zbiorów Muzeum trafiły wyjątkowe eksponaty z pola bitwy o Monte Cassino – 19 przedmiotów, a wśród nich m.in.: magazynek do ręcznego karabinu maszynowego Bren, skrzynka amunicyjna, papierośnica, granat ręczny Millsa, pędzel do golenia czy brytyjski hełm. Eksponaty z pola bitwy o Monte Cassino na ręce Dyrektora Muzeum Pamięci Sybiru, prof. Wojciecha Śleszyńskiego, osobiście przekazał prezes Stowarzyszenia Bitwa o Cassino Roberto Molle.

Przedmiotem działań Stowarzyszenia Bitwa o Cassino jest m.in. poszukiwanie kontaktów ze stowarzyszeniami kombatantów i indywidualnych żołnierzy, którzy walczyli na froncie bitwy pod Cassino, a także poszukiwanie zeznań cywilów, którzy doświadczyli tragedii wojennej.

Warto podkreślić, że rok 2019 to okrągła, 75. rocznica bitwy o Monte Cassino. Dlatego też Muzeum Pamięci Sybiru poświęca temu tematowi szczególną uwagę. W Centrum Edukacyjno-Wystawienniczym, tymczasowej siedzibie Muzeum, nadal można oglądać wystawę czasową „Gdy maki kwitły na zboczach” poświęconą 2. Korpusowi Polskiemu. Wystawa nie jest jedynie kolejną próbą przedstawienia samej bitwy pod Monte Cassino i postaci generała Władysława Andersa. Na ekspozycji zaprezentowany został szlak polskich wojsk od ich powstania w ZSRS aż po rozformowanie przeprowadzone w Wielkiej Brytanii. Autorzy przyjrzeli się tematowi zarówno z perspektywy podjętych decyzji, jak też pojedynczych historii oraz indywidualnych losów ludzkich.

fot. Muzeum Pamięci Sybiru

Projekt „Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru” realizowany w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury VIII osi priorytetowej Programu Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Do góry